Soru:

BARISTAN KARADENI SOVYET RUSYA 4. C verranquisiti Bespuides Apara Kesan Lei GU Eryan Nas Kard penie Traces AN Boğaziar komisyonu

BARISTAN
KARADENI
SOVYET RUSYA
4.
C
verranquisiti
Bespuides
Apara
Kesan
Lei
GU
Eryan
Nas
Kard
penie
Traces
AN
Boğaziar komisyonu
SEA
Why
Osndänlr
tilbmenistan
KEN
was
ORAN
Yunanistan
italya
Wwwww
New
AM
ANN
.
Mary
Any
Malas
Male
ansa.
İngiltere
Nalep
10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşma-
sı'na göre Osmanlı Devleti'nin durumunu gösteren
bu haritaya bakılarak;
1. Osmanlı toprakları milliyet esasına göre parçalan-
mıştır.
Mayron
II. )Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona veri-
lerek Osmanlı Devleti devre dışı bırakılmıştır.
II Osmanlı Devleti Orta Anadolu'ya sıkıştırılarak küçük
bir devlet haline getirilmiştir.
IV. Osmanlı Devleti savunmasız hâle gelmiştir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
© Il ve III
E) I, III ve IV

BARISTAN KARADENI SOVYET RUSYA 4. C verranquisiti Bespuides Apara Kesan Lei GU Eryan Nas Kard penie Traces AN Boğaziar komisyonu SEA Why Osndänlr tilbmenistan KEN was ORAN Yunanistan italya Wwwww New AM ANN . Mary Any Malas Male ansa. İngiltere Nalep 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşma- sı'na göre Osmanlı Devleti'nin durumunu gösteren bu haritaya bakılarak; 1. Osmanlı toprakları milliyet esasına göre parçalan- mıştır. Mayron II. )Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona veri- lerek Osmanlı Devleti devre dışı bırakılmıştır. II Osmanlı Devleti Orta Anadolu'ya sıkıştırılarak küçük bir devlet haline getirilmiştir. IV. Osmanlı Devleti savunmasız hâle gelmiştir. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) I ve II B) I ve III D) II ve IV © Il ve III E) I, III ve IV