Soru:

Başkalarını kızdıracak, üzecek, gereksiz, mü- nasebetsiz söz söyleme anlamında bir deyim- dir. Giyim kuşamına özen göstermiş, şı

Başkalarını kızdıracak, üzecek, gereksiz, mü-
nasebetsiz söz söyleme anlamında bir deyim-
dir.
Giyim kuşamına özen göstermiş, şık ve süs-
lü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkın-
da kullanılan deyimdir.
"Beklediğin olmadı; umduğunu bulamadin" an-
la

Başkalarını kızdıracak, üzecek, gereksiz, mü- nasebetsiz söz söyleme anlamında bir deyim- dir. Giyim kuşamına özen göstermiş, şık ve süs- lü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkın- da kullanılan deyimdir. "Beklediğin olmadı; umduğunu bulamadin" an- lamında kullanılan bir deyimdir. Bir işin üstesinden gelene kadar çok zorluk çekmek, güçlükle başarmak anlamına gelen bir deyimdir Sabri tükenip o zamana kadar söylemediğini söyleyivermek anlamında bir deyimdir. Yukarıda bazı deyimlerin açıklamaları verilmiştir! Avucunu yalamak H. Çam devirmek H. Ayıkla pirincin taşını IV. İki dirhem bir çekirdek VAğzından baklayı çıkarmak Numaralanmış deyimlerden hangisinin açıkla- ması yukarıda verilmemiştir? A) I B) II C) III IV E)V

Soru Çözümünü Göster