Soru:

Başlangıçta Zengilere bağlı olarak faaliyet gösterir- ken daha sonra Mısır'ı ele geçirerek bağımsız olan, Selçuklu devlet gelene

Başlangıçta Zengilere bağlı olarak faaliyet gösterir-
ken daha sonra Mısır'ı ele geçirerek bağımsız olan,
Selçuklu devlet geleneğinin Mısır'da yerleşmesini
sağlayan, Mısır'da Şii Fâtimî Hilafetini sonlandır-
manın yanı sıra Haçlılara karşı da başarılı bir mü-
cadele yürüten devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolunoğulları
B) Samaniler
C) Eyyubiler
D) Memlükler
E) İhşidiler

Başlangıçta Zengilere bağlı olarak faaliyet gösterir- ken daha sonra Mısır'ı ele geçirerek bağımsız olan, Selçuklu devlet geleneğinin Mısır'da yerleşmesini sağlayan, Mısır'da Şii Fâtimî Hilafetini sonlandır- manın yanı sıra Haçlılara karşı da başarılı bir mü- cadele yürüten devlet, aşağıdakilerden hangisidir? A) Tolunoğulları B) Samaniler C) Eyyubiler D) Memlükler E) İhşidiler