Soru:

Beceri Temelli Sorular Ügreten Sorular Başlangıç Denemesi (Seviyeni Gör) 5. Başta Osmanlı Devleti olmak üzere, Dünya Savaşı'nı k

Beceri Temelli Sorular
Ügreten Sorular
Başlangıç Denemesi (Seviyeni Gör)
5. Başta Osmanlı Devleti olmak üzere, Dünya Savaşı'nı kaybeden devletler için ABD Başkanı Wilson tarafından
yayımlanan Wilson ilkeleri büyük bir umut oldu ve bu devletlerin savaştan çekilmelerini hızlandırdı. Çünkü İngilte.
re ve Fransa başta olmak üzere İtilaf Devletleri çıkarlarına aykırı olmasına rağmen ABD'nin desteğini sağlamak
için Wilson'un barış ilkelerini kabul ettiler. Fakat savaş bittiğinde ilkeleri kendi çıkarlarına göre yorumlayıp barış
antlaşmalarını yine kendi istekleri doğrultusunda hazırladılar. Kendi çıkarlarına uygun şekilde Wilson İlkeleri'ni
ihlal etmediklerini göstermeye çalışarak; savaş tazminatı yerine, tamirat ya da onarım bedeli; sömürgecilik yerine,
manda ve himaye gibi kavramları kullandılar.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu savunulamaz?
A) İtilaf Devletleri savaşı sonuçlandırmak için ABD'nin askerî gücüne ihtiyaç duymuşlardır.
B) I. Dünya Savaşı ittifak Devletleri'nin yenilgisi ile sonuçlanmıştır.
C) ABD İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa dâhil olarak sömürgeci politikalarını sürdürmeyi amaçlamıştır.
D) I. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük devletlerin emperyalist politikaları sona ermemiştir.
Adolya ne

Beceri Temelli Sorular Ügreten Sorular Başlangıç Denemesi (Seviyeni Gör) 5. Başta Osmanlı Devleti olmak üzere, Dünya Savaşı'nı kaybeden devletler için ABD Başkanı Wilson tarafından yayımlanan Wilson ilkeleri büyük bir umut oldu ve bu devletlerin savaştan çekilmelerini hızlandırdı. Çünkü İngilte. re ve Fransa başta olmak üzere İtilaf Devletleri çıkarlarına aykırı olmasına rağmen ABD'nin desteğini sağlamak için Wilson'un barış ilkelerini kabul ettiler. Fakat savaş bittiğinde ilkeleri kendi çıkarlarına göre yorumlayıp barış antlaşmalarını yine kendi istekleri doğrultusunda hazırladılar. Kendi çıkarlarına uygun şekilde Wilson İlkeleri'ni ihlal etmediklerini göstermeye çalışarak; savaş tazminatı yerine, tamirat ya da onarım bedeli; sömürgecilik yerine, manda ve himaye gibi kavramları kullandılar. Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu savunulamaz? A) İtilaf Devletleri savaşı sonuçlandırmak için ABD'nin askerî gücüne ihtiyaç duymuşlardır. B) I. Dünya Savaşı ittifak Devletleri'nin yenilgisi ile sonuçlanmıştır. C) ABD İtilaf Devletleri'nin yanında savaşa dâhil olarak sömürgeci politikalarını sürdürmeyi amaçlamıştır. D) I. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük devletlerin emperyalist politikaları sona ermemiştir. Adolya ne