Soru:

BENİM HOCAM 4. “Türklerin İslamiyet'i kabulü” konusunu işleyen 9/A sınıfı öğrencilerinin bu konuyla ilgili söylemleri şu şekilde

BENİM HOCAM
4.
“Türklerin İslamiyet'i kabulü” konusunu işleyen 9/A sınıfı
öğrencilerinin bu konuyla ilgili söylemleri şu şekildedir:
Begüm: Türkler Gazneliler Dönemi'nde İslamiyet'i
Hindistan'a kadar taşımıştır.
Yusuf: Türkler ile Arapların ilk karşılaşmaları Hazarlar
Dönemi'nde gerçekleşmiştir.
Özge: Tolunoğulları Mısır ve çevresinde İslamiyet'in yayıl-
masını sağlamıştır.
Mert: Büyük Selçuklu sultanlarından Tuğrul Bey'e Abbasi
halifesini koruma altına aldığı için "Doğu'nun ve Batı'nın
Sultanı" unvanı verilmiştir.
Hatice: Doğu Avrupa'da kurulan ilk Türk - İslam devleti İtil
(Volga) Bulgarlarıdır.
Buna göre, ilk Türk - İslam devletleriyle ilgili bilgi
veren öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır?
A) Begum
B) Yusuf
C) Ozge
D) Mert
E) Hatice

BENİM HOCAM 4. “Türklerin İslamiyet'i kabulü” konusunu işleyen 9/A sınıfı öğrencilerinin bu konuyla ilgili söylemleri şu şekildedir: Begüm: Türkler Gazneliler Dönemi'nde İslamiyet'i Hindistan'a kadar taşımıştır. Yusuf: Türkler ile Arapların ilk karşılaşmaları Hazarlar Dönemi'nde gerçekleşmiştir. Özge: Tolunoğulları Mısır ve çevresinde İslamiyet'in yayıl- masını sağlamıştır. Mert: Büyük Selçuklu sultanlarından Tuğrul Bey'e Abbasi halifesini koruma altına aldığı için "Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı" unvanı verilmiştir. Hatice: Doğu Avrupa'da kurulan ilk Türk - İslam devleti İtil (Volga) Bulgarlarıdır. Buna göre, ilk Türk - İslam devletleriyle ilgili bilgi veren öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır? A) Begum B) Yusuf C) Ozge D) Mert E) Hatice