Soru:

/benimhocam 20. 18. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdak

/benimhocam
20.
18. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas
Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından
en önemli sonucu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Batı Türkistan'ın Çin baskısından kur-
tulması
B) Karlukların bağımsız devlet olmaları
C) Türk - Arap mücadelesinin sona ermesi
D) Kâğıt üretiminin Çin'in dışında da yay-
gthlaşması
E) Türklerin İslam dinini yakından tanıma-
ları

/benimhocam 20. 18. Çinlilerle Araplar arasında yapılan Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? A) Batı Türkistan'ın Çin baskısından kur- tulması B) Karlukların bağımsız devlet olmaları C) Türk - Arap mücadelesinin sona ermesi D) Kâğıt üretiminin Çin'in dışında da yay- gthlaşması E) Türklerin İslam dinini yakından tanıma- ları