Soru:

Beylikten Devlete Osman 1. Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı De

Beylikten Devlete Osman
1. Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa
sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti'ni kur-
muş ve imparatorluk hâline getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin geliş-
mesini sağlayan faktörlerden biri değildir?
A) Balkanlarda büyük devletlerin olmaması
B) Adalet ve hoşgörü politikası
C) Padişahların özellikleri
D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması
E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu

Beylikten Devlete Osman 1. Kayı Boyu, küçük bir beylik yapılanması içinde iken kısa sürede ülke sınırlarını büyüterek Osmanlı Devleti'ni kur- muş ve imparatorluk hâline getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin geliş- mesini sağlayan faktörlerden biri değildir? A) Balkanlarda büyük devletlerin olmaması B) Adalet ve hoşgörü politikası C) Padişahların özellikleri D) Devletin hanedan ailesinin ortak malı olması E) Osmanlıların beyliklere karşı tutumu