Soru:

BİLİMLER TESTI Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5) mynilan kısmına işaretleyiniz. 3. Yıldırım Bayezid, 1402'de İstanbul'u

BİLİMLER TESTI
Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5)
mynilan kısmına işaretleyiniz.
3.
Yıldırım Bayezid, 1402'de İstanbul'u ikinci kez kuşat-
mıştır. Ancak, Anadolu'da Timur tehlikesi ortaya çıkın-
ca İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmış ve
Bizans ile antlaşma yapmıştır. Buna göre; Istanbul'da
bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami inşa edile-
M
cek. Türklerin davalarına bakmak için bir Türk kadi
tayin edilecek; Bizans her yıl Osmanlı Devleti'ne on
bin düka vergi ödeyecekti.
Bu bilgilere göre,
Timur tehlikesine karşı Bizans ile ittifak yapılmış-
tır.
11. Bizans, Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü
kabul etmiştir.
M. Osmanlı Devleti, Bizans'ın iç işlerine karışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) I ve II
B) Yalnız III
A) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
oyun

BİLİMLER TESTI Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5) mynilan kısmına işaretleyiniz. 3. Yıldırım Bayezid, 1402'de İstanbul'u ikinci kez kuşat- mıştır. Ancak, Anadolu'da Timur tehlikesi ortaya çıkın- ca İstanbul kuşatmasını kaldırmak zorunda kalmış ve Bizans ile antlaşma yapmıştır. Buna göre; Istanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami inşa edile- M cek. Türklerin davalarına bakmak için bir Türk kadi tayin edilecek; Bizans her yıl Osmanlı Devleti'ne on bin düka vergi ödeyecekti. Bu bilgilere göre, Timur tehlikesine karşı Bizans ile ittifak yapılmış- tır. 11. Bizans, Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir. M. Osmanlı Devleti, Bizans'ın iç işlerine karışmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) I ve II B) Yalnız III A) Yalnız II D) I ve III E) II ve III oyun