Soru:

. Bir televizyon programında Islahat Fermanı konusu tartışılırken konuşmacılardan biri gayrimüslimlerin bu fermanla kazandığı ha

. Bir televizyon programında Islahat Fermanı konusu
tartışılırken konuşmacılardan biri gayrimüslimlerin bu
fermanla kazandığı haklarla ilgili yanlış bir bilgi
vermiştir.
Bu programda konuşmacının verdiği yanlış bilgi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazışmalarda veya halkın ve memurlann
söylemlerinde gayrimüslimleri aşağılayıcı tabirler
kullanılmayacaktır.
B) Mahkemelerde gayrimüslimlerin şahitlikleri kabul
edilecek ve herkes kendi inancına göre yemin
edecektir.
C) Gayrimüslimler Osmanlı Mebusan Meclisine üye
seçebilecek, ayrıca kendi işlerini görmek için
cemaat meclisleri oluşturabilecektir.
D) Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik
yapacak veya askerlik bedelini nakit olarak
ödeyecektir.
E) Hükümetten izin almak şartıyla gayrimüslimler şehir
ve kasabalarda bulunan kilise, manastir, mezarlık,
okul hastane gibi yapılan tamir ettirebilecek veya
yeniden yaptırabilecektir.

. Bir televizyon programında Islahat Fermanı konusu tartışılırken konuşmacılardan biri gayrimüslimlerin bu fermanla kazandığı haklarla ilgili yanlış bir bilgi vermiştir. Bu programda konuşmacının verdiği yanlış bilgi aşağıdakilerden hangisidir? A) Yazışmalarda veya halkın ve memurlann söylemlerinde gayrimüslimleri aşağılayıcı tabirler kullanılmayacaktır. B) Mahkemelerde gayrimüslimlerin şahitlikleri kabul edilecek ve herkes kendi inancına göre yemin edecektir. C) Gayrimüslimler Osmanlı Mebusan Meclisine üye seçebilecek, ayrıca kendi işlerini görmek için cemaat meclisleri oluşturabilecektir. D) Cizye vergisi kaldırılacak, gayrimüslimler askerlik yapacak veya askerlik bedelini nakit olarak ödeyecektir. E) Hükümetten izin almak şartıyla gayrimüslimler şehir ve kasabalarda bulunan kilise, manastir, mezarlık, okul hastane gibi yapılan tamir ettirebilecek veya yeniden yaptırabilecektir.