Soru:

Büret ApH H2SO4(suda) X 7 Erlend KOH(suda) 0 Eklenen y H2SO4(suda) Şekil -1 Şekil -2 hacmi(mL) Şekil-1'deki titrasyon düzeneğind

Büret
ApH
H2SO4(suda)
X
7
Erlend
KOH(suda)
0
Eklenen
y
H2SO4(suda)
Şekil -1
Şekil -2
hacmi(mL)
Şekil-1'deki titrasyon düzeneğinde erlende bulunan 200 mL
KOH çözeltisine büretten damla damla 0,01 M lik H2SO4
çözeltisi ekleniyor. Şekil-2'de bu olaya ait titrasyon grafiği
verilmiştir.
Buna göre, grafikteki x ve y,
X
y
1.
13 L
1000 L
II.
12
100
III.
14
10
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Büret ApH H2SO4(suda) X 7 Erlend KOH(suda) 0 Eklenen y H2SO4(suda) Şekil -1 Şekil -2 hacmi(mL) Şekil-1'deki titrasyon düzeneğinde erlende bulunan 200 mL KOH çözeltisine büretten damla damla 0,01 M lik H2SO4 çözeltisi ekleniyor. Şekil-2'de bu olaya ait titrasyon grafiği verilmiştir. Buna göre, grafikteki x ve y, X y 1. 13 L 1000 L II. 12 100 III. 14 10 yukarıdakilerden hangileri olabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III