Soru:

C 5. Urfa milletvekili Şeyh Sait Efendi ve 53 milletvekilinin kanun teklifinin kabulüyle halifelik makamının varlığına son veril

C
5. Urfa milletvekili Şeyh Sait Efendi ve 53 milletvekilinin
kanun teklifinin kabulüyle halifelik makamının varlığına
son verilmiştir. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Halife
Abdülmecit Efendi ve tüm Osmanlı hanedanı yurt dışına
çıkarılmıştır.
Bu gelişmelerden hareketle aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Monarşik rejime geri dönüş olasılığı zayıflatılmıştır.
B) Devlet sisteminde var olan ikilik ortadan kaldırılmıştır.
C) Gerçekleştirilecek inkılaplar önündeki bir engel
aşılmıştır.
D) Laikliğin benimsenilmesi doğrultusunda önemli bir
adım atılmıştır.
Türkiye parlamentosu ilk siyasal inkılabini
gerçekleştirmiştir.

C 5. Urfa milletvekili Şeyh Sait Efendi ve 53 milletvekilinin kanun teklifinin kabulüyle halifelik makamının varlığına son verilmiştir. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Halife Abdülmecit Efendi ve tüm Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarılmıştır. Bu gelişmelerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Monarşik rejime geri dönüş olasılığı zayıflatılmıştır. B) Devlet sisteminde var olan ikilik ortadan kaldırılmıştır. C) Gerçekleştirilecek inkılaplar önündeki bir engel aşılmıştır. D) Laikliğin benimsenilmesi doğrultusunda önemli bir adım atılmıştır. Türkiye parlamentosu ilk siyasal inkılabini gerçekleştirmiştir.