Soru:

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşad

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşadığı şehirler, okuduğu kitaplar,
yerli ve yabancı düşünürler, fikir akımları ve yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar, onun fikir haya-
tinin oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yukarıdaki unsurlardan değildir?
A) II. Abdülhamit'in merkeziyetçi yönetimi
B) Nakiyüddin Bey'in ülkenin durumu ile ilgili uyarıları
C) Fransız ihtilali'nin ardından yayılan fikirler
D) Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri
E) Osmanli-Yunan Savaşı'nda Türk tarafının kazanç sağlayamaması
2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal'in aldığı eğitim, okuduğu okullar, öğretmenleri, yaşadığı şehirler, okuduğu kitaplar, yerli ve yabancı düşünürler, fikir akımları ve yaşadığı dönemde meydana gelen olaylar, onun fikir haya- tinin oluşumu ve gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen yukarıdaki unsurlardan değildir? A) II. Abdülhamit'in merkeziyetçi yönetimi B) Nakiyüddin Bey'in ülkenin durumu ile ilgili uyarıları C) Fransız ihtilali'nin ardından yayılan fikirler D) Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleri E) Osmanli-Yunan Savaşı'nda Türk tarafının kazanç sağlayamaması 2. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük