Soru:

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Suffe, hüsn-ü hat, Beytü'l-Hikme, cizye ve mu'îd kelimelerinin anlaml

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Suffe, hüsn-ü hat, Beytü'l-Hikme, cizye ve mu'îd kelimelerinin anlamlarını açıklayınız.
2. Avasım nedir? Açıklayınız
3. Hz. Ömer İslam Devleti'nin teşkilatlanmasına yönelik olarak hangi düzenlemeleri yapmıştır?
4. İbn-i Sina'nın tip alanında yaptığı çalışmalar nelerdir?
5. Medine Sözleşmesi'yle devlet ve toplum hayatını ilgilendiren konularda hangi kararlar alınmıştır?
6. Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özellikleri nelerdir?
7. İslam Kültür ve medeniyetinin doğup geliştiği belli başlı ilmî havzalar hangileridir?
8. İslam kültürünün Avrupa'ya etkilerine hangi örnekleri verebilirsiniz?

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 1. Suffe, hüsn-ü hat, Beytü'l-Hikme, cizye ve mu'îd kelimelerinin anlamlarını açıklayınız. 2. Avasım nedir? Açıklayınız 3. Hz. Ömer İslam Devleti'nin teşkilatlanmasına yönelik olarak hangi düzenlemeleri yapmıştır? 4. İbn-i Sina'nın tip alanında yaptığı çalışmalar nelerdir? 5. Medine Sözleşmesi'yle devlet ve toplum hayatını ilgilendiren konularda hangi kararlar alınmıştır? 6. Cahiliye Dönemi Arap toplumunun özellikleri nelerdir? 7. İslam Kültür ve medeniyetinin doğup geliştiği belli başlı ilmî havzalar hangileridir? 8. İslam kültürünün Avrupa'ya etkilerine hangi örnekleri verebilirsiniz?