Soru:

C) Harun Reşi E) Hz. Ali A R M A L 3. Türkiye Selçuklularında aşağıdakilerden hangisinin başındaki görevli Melikü's Sevahil ya d

C) Harun Reşi
E) Hz. Ali
A
R
M
A
L
3.
Türkiye Selçuklularında aşağıdakilerden hangisinin
başındaki görevli Melikü's Sevahil ya da Reisü'l Bahr
unvanlarını kullanmıştır?
A) Donanma
C) Şer'i Hukuk
E) Ahi Teşkilatı
B) İkta Ordusu
D) Uc beylikleri

C) Harun Reşi E) Hz. Ali A R M A L 3. Türkiye Selçuklularında aşağıdakilerden hangisinin başındaki görevli Melikü's Sevahil ya da Reisü'l Bahr unvanlarını kullanmıştır? A) Donanma C) Şer'i Hukuk E) Ahi Teşkilatı B) İkta Ordusu D) Uc beylikleri