Soru:

c) Iyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir. D) lyi, "erdemli" yani "iyi" bir yaş

c) Iyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların
ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir.
D) lyi, "erdemli" yani "iyi" bir yaşam sürmeyi olanaklı
kılandır.
E) lyi, her insanın gerçekleştirmesi gereken bir ideadır.
44. Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu ka

c) Iyi ve kötü, göreli kavramlar olduğu için bunların ötesinde bir yaşam sürdürmek gerekir. D) lyi, "erdemli" yani "iyi" bir yaşam sürmeyi olanaklı kılandır. E) lyi, her insanın gerçekleştirmesi gereken bir ideadır. 44. Eğer bir kanıtlama yapılacaksa bu kanıtlama yolu farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Kimisi dünyanın hareketine bakarak bir ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini ileri sürer. Kimisi dünyadaki nedenler zincirine bakarak bir ilk nedenin var olduğu sonucuna ulaşır. Kimisi de dünyadaki şeylerin çokluğuna, değişkenliğine, zorunsuzluğuna bakarak bütün bunların ardında tek değişmez zorunlu bir varlığın bulunması gerektiği sonucunu çıkarır. Bu parçada dile getirilen sorgulama, felsefenin hangi disipliniyle ilgilidir? A) Din felsefesi B) Ahlak felsefesi C) Bilgi felsefesi D) Siyaset felsefesi E) Bilim felsefesi

Soru Çözümünü Göster