Soru:

C) Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması D) Devletin rejiminin belirlenmesi mi E) Kapitülasyonların kaldırılması 8. la 11) T

C) Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması
D) Devletin rejiminin belirlenmesi
mi
E) Kapitülasyonların kaldırılması
8.
la
11) TBMM 11 Ağustos 1923'ten 1 Ekim 1927 tarihine
kadar görev yapmıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu dö-
nemde yapıldığı söylenemez?
A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesi
B) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası'nın kurulması
C) Şeyh Sait Isyanı'nın çıkması
AYT - Tarih
D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
E) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
81

C) Osmanlı ailesinin yurt dışına çıkarılması D) Devletin rejiminin belirlenmesi mi E) Kapitülasyonların kaldırılması 8. la 11) TBMM 11 Ağustos 1923'ten 1 Ekim 1927 tarihine kadar görev yapmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin bu dö- nemde yapıldığı söylenemez? A) Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesi B) Terakkiperver Cumhuriyet Firkası'nın kurulması C) Şeyh Sait Isyanı'nın çıkması AYT - Tarih D) Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi E) Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi 81