Soru:

ÇAP / TYT DENEME-7 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) toplam 20 soru vardır. (Olasılık 2: 202

ÇAP / TYT
DENEME-7
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15)
toplam 20 soru vardır. (Olasılık 2: 2020 TYT ile aynı düzeyde)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan ko
1.
3.
Dört Halife Dönemi'nde halifeler "Halifetü Resûlillah"
(Allah resulünün halifesi) unvanını kullanmışlarken
Muaviye ise "Halifetullah" (Allah'ın halifesi) unvanını
kullanmıştır. Bu değişikliğin nedeni ilk dört halifenin
istişare yoluyla seçilmesi Muaviye'nin ise siyasi müca-
dele sonunda bu makamı ele geçirmesidir.
Buna göre yaşananların aşağıdakilerden hangisi-
ne neden olduğu söylenebilir?
A) Mevali politikasının uygulanmasına
B) Müslümanlar arasında ayrılıkların yaşanmasına
C) Şam'ın merkez olarak belirlenmesine
D) Mezheplerin ortaya çıkmasına
E) İslam fetihlerinin durmasına
2. Gerçek manada ilk yükseköğretim kurumu Ni-
zam'ül-Mülk'ün Bağdat'ta açtığı Nizamiye Medrese-
si'dir. Nizamiye Medreseleri'nde öğrencilerin yeme
içme ve barınma ihtiyaçları ücretsizdi. Nizamiye Mec

ÇAP / TYT DENEME-7 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15) toplam 20 soru vardır. (Olasılık 2: 2020 TYT ile aynı düzeyde) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan ko 1. 3. Dört Halife Dönemi'nde halifeler "Halifetü Resûlillah" (Allah resulünün halifesi) unvanını kullanmışlarken Muaviye ise "Halifetullah" (Allah'ın halifesi) unvanını kullanmıştır. Bu değişikliğin nedeni ilk dört halifenin istişare yoluyla seçilmesi Muaviye'nin ise siyasi müca- dele sonunda bu makamı ele geçirmesidir. Buna göre yaşananların aşağıdakilerden hangisi- ne neden olduğu söylenebilir? A) Mevali politikasının uygulanmasına B) Müslümanlar arasında ayrılıkların yaşanmasına C) Şam'ın merkez olarak belirlenmesine D) Mezheplerin ortaya çıkmasına E) İslam fetihlerinin durmasına 2. Gerçek manada ilk yükseköğretim kurumu Ni- zam'ül-Mülk'ün Bağdat'ta açtığı Nizamiye Medrese- si'dir. Nizamiye Medreseleri'nde öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları ücretsizdi. Nizamiye Mec