Soru:

ÇAPITYT 6. Sadece Bizans istanbul kezi olar istanbul ikiye ay nimlari du. Har ayarlan Buna bulda 1. 4. Yunanlıların izmir den An

ÇAPITYT
6. Sadece
Bizans
istanbul
kezi olar
istanbul
ikiye ay
nimlari
du. Har
ayarlan
Buna
bulda
1.
4. Yunanlıların izmir den Anadolu'nun içlerine sarkmale-
ni, çeşitli tepkiler doğururken onlan italyanlarla da kar-
şı karşıya getirmiştir. Anlaşmazlık Paris Banş Konfe-
ransi na da yansımış ve 18 Temmuz 1919 6a Aydın'ın
italyan bölgesinde olduğuna karar verilmiştir. Aynca
General Milne Türk-Yunan kuvvetlerinin arasında kal-
ması ve taraflarca işgal edilmemesi öngörülen bir yer
belirlemekle görevlendirilmiştir. General Milne'nin çiz-
diği bu hatta Kuvayımilliye birikleri kabul etmediklerini
açıklamıştır.
Kurtuluş Savaşı yillarında yaşanan sadece bu ge-
lişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?
itilaf Devletler arasında görüş ayrılığı olduğuna
B) Paris Barış Konferansı ile İtilaf Devletlerinin karşı
karşıya gelmesinin engellendiğine
cy General Milne’nin çizdiği sınırlar milis güçlerince
beğenilmediğine
D) Milne Hattı ile Yunanlıların işgal alanının genişledi-
gine
E) General Milne’nin askersiz bölge oluşturmaya ça-
lişiğına
11
değ
nir?
CAP
5. Afet İnan kitabında Atatürk'ün "Gencliði vatintiri

ÇAPITYT 6. Sadece Bizans istanbul kezi olar istanbul ikiye ay nimlari du. Har ayarlan Buna bulda 1. 4. Yunanlıların izmir den Anadolu'nun içlerine sarkmale- ni, çeşitli tepkiler doğururken onlan italyanlarla da kar- şı karşıya getirmiştir. Anlaşmazlık Paris Banş Konfe- ransi na da yansımış ve 18 Temmuz 1919 6a Aydın'ın italyan bölgesinde olduğuna karar verilmiştir. Aynca General Milne Türk-Yunan kuvvetlerinin arasında kal- ması ve taraflarca işgal edilmemesi öngörülen bir yer belirlemekle görevlendirilmiştir. General Milne'nin çiz- diği bu hatta Kuvayımilliye birikleri kabul etmediklerini açıklamıştır. Kurtuluş Savaşı yillarında yaşanan sadece bu ge- lişmelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? itilaf Devletler arasında görüş ayrılığı olduğuna B) Paris Barış Konferansı ile İtilaf Devletlerinin karşı karşıya gelmesinin engellendiğine cy General Milne’nin çizdiği sınırlar milis güçlerince beğenilmediğine D) Milne Hattı ile Yunanlıların işgal alanının genişledi- gine E) General Milne’nin askersiz bölge oluşturmaya ça- lişiğına 11 değ nir? CAP 5. Afet İnan kitabında Atatürk'ün "Gencliði vatintiri