Soru:

çekil- 1 aralar- 1 ştiler. 1 1 iraata ağlam tıkları aşa- 1 3. Osmanlı Devlet idaresinde yer alan ilmiye sınıfı; devlet yönetimi,

çekil-
1
aralar- 1
ştiler. 1
1
iraata
ağlam
tıkları
aşa-
1
3.
Osmanlı Devlet idaresinde yer alan ilmiye sınıfı; devlet
yönetimi, adalet, ilim, eğitim-öğretim gibi çeşitli vazife-
lerden sorumluydu.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisinin il-
miye sınıfının sorumluluğunda olduğu söylenemez?
A) Ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması
B) Divana gelen davaların dinlenmesi
C) Kadıların atanması ve denetlenmesi
D) Açılacak medreselerin ve medreselerdeki müfre-
datların belirlenmesi
E Divanda alınan kararların İslama uygun olup olma-
dığı yönünde fetva verilmesi

çekil- 1 aralar- 1 ştiler. 1 1 iraata ağlam tıkları aşa- 1 3. Osmanlı Devlet idaresinde yer alan ilmiye sınıfı; devlet yönetimi, adalet, ilim, eğitim-öğretim gibi çeşitli vazife- lerden sorumluydu. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisinin il- miye sınıfının sorumluluğunda olduğu söylenemez? A) Ülkenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması B) Divana gelen davaların dinlenmesi C) Kadıların atanması ve denetlenmesi D) Açılacak medreselerin ve medreselerdeki müfre- datların belirlenmesi E Divanda alınan kararların İslama uygun olup olma- dığı yönünde fetva verilmesi