Soru:

cesi sınırları güvene almak 2. Türklerin, Anadolu'da ilerleyişinden rahatsız olan Papa, II. Urbanus (Urban) birçok kilise önderl

cesi sınırları güvene almak
2. Türklerin, Anadolu'da ilerleyişinden rahatsız olan
Papa, II. Urbanus (Urban) birçok kilise önderlerini bira-
raya getirerek onlara yaptığı konuşmada Türklerin, kut-
sal yerlere hareket ettiklerini ve Hristiyanlığı yok edecek-
lerini vurgulayarak Bizans ve Kudüs için harekete geçil-
mesini istemiştir. Bu istek Avrupa'da heyecan başlata-
rak halkları ve Kralları harekete geçirmiş ve Haçlı
Seferlerine sebep olmuştur.
Avrupa'da yaşanan bu durum ile ilgili olarak aşağı
dakilerden hangisi söylenemez?
A) Türklerin ilerleyişi Avrupa'yı rahatsız etmiştir.
B) Avrupa'da din, siyasi olaylar için kullanılmıştır.
C) Haçlı Seferlerine, Papa öncülük etmiştir.
D) Haçlı seferlerinde, Krallar ortak hareket etmişlerdir.
E) Kudüs, Hristiyanların eline geçmiştir.
16
4
5.
C
C
E

cesi sınırları güvene almak 2. Türklerin, Anadolu'da ilerleyişinden rahatsız olan Papa, II. Urbanus (Urban) birçok kilise önderlerini bira- raya getirerek onlara yaptığı konuşmada Türklerin, kut- sal yerlere hareket ettiklerini ve Hristiyanlığı yok edecek- lerini vurgulayarak Bizans ve Kudüs için harekete geçil- mesini istemiştir. Bu istek Avrupa'da heyecan başlata- rak halkları ve Kralları harekete geçirmiş ve Haçlı Seferlerine sebep olmuştur. Avrupa'da yaşanan bu durum ile ilgili olarak aşağı dakilerden hangisi söylenemez? A) Türklerin ilerleyişi Avrupa'yı rahatsız etmiştir. B) Avrupa'da din, siyasi olaylar için kullanılmıştır. C) Haçlı Seferlerine, Papa öncülük etmiştir. D) Haçlı seferlerinde, Krallar ortak hareket etmişlerdir. E) Kudüs, Hristiyanların eline geçmiştir. 16 4 5. C C E