Soru:

CI, II ve II C) II ve III G 2. Aşağıda azot döngüsüne ait temsilf bir görsel verilmiştir. Atmosferdeki azot Yıldırım ve şimşek o

CI, II ve II
C) II ve III
G
2. Aşağıda azot döngüsüne ait temsilf bir görsel verilmiştir.
Atmosferdeki azot
Yıldırım ve şimşek
olayları
Azotu
atmosfere
aktaran
bakteriler
B
d
C
Azotu
toprağa
bağlayan
bakteriler
4.
anli
intilari
Azot
ayrıştırıcı
bakteriler
Azotun bitki ve
hayvanlara geçişi
Görsele dikkat edildiğinde aşağıdaki ifadelerden
hangisi
söylenemez?
AY Bitkiler ve hayvanlar atmosferdeki azotu doğrudan
kullanamazlar.
B) Azotun toprağa bağlanmasında ve atmosfere akta-
nılmasında mikroorganizmalar önemli role sahiptir.
Canlı kalıntıları, ayrıştırıcıların etkinliği ile tüketicilerin
doğrudan kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştü-
rülür.
Dr Azot döngüsündeki bir aksaklık, ölü organizmaların
toprağa karışmasını engelleyebilir.

CI, II ve II C) II ve III G 2. Aşağıda azot döngüsüne ait temsilf bir görsel verilmiştir. Atmosferdeki azot Yıldırım ve şimşek olayları Azotu atmosfere aktaran bakteriler B d C Azotu toprağa bağlayan bakteriler 4. anli intilari Azot ayrıştırıcı bakteriler Azotun bitki ve hayvanlara geçişi Görsele dikkat edildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? AY Bitkiler ve hayvanlar atmosferdeki azotu doğrudan kullanamazlar. B) Azotun toprağa bağlanmasında ve atmosfere akta- nılmasında mikroorganizmalar önemli role sahiptir. Canlı kalıntıları, ayrıştırıcıların etkinliği ile tüketicilerin doğrudan kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştü- rülür. Dr Azot döngüsündeki bir aksaklık, ölü organizmaların toprağa karışmasını engelleyebilir.