Soru:

çin ne Rus Soru 62 1. Yüzyıl savaşlarının başlaması, II. Küçük atölyelerin kapanması, III. Seri ve ucuz üretimin artması Yukarıd

çin
ne
Rus
Soru 62
1. Yüzyıl savaşlarının başlaması,
II. Küçük atölyelerin kapanması,
III. Seri ve ucuz üretimin artması
Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında
yer alır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) i veli D) II ve III E) I, II ve III

çin ne Rus Soru 62 1. Yüzyıl savaşlarının başlaması, II. Küçük atölyelerin kapanması, III. Seri ve ucuz üretimin artması Yukarıdakilerden hangileri Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında yer alır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) i veli D) II ve III E) I, II ve III