Soru:

Coğrafi Keşifler'in başlamasında; 1. Avrupalı tüccarları Doğu'nun zenginliklerine ulaşma düşüncesi, II. Teknolojik gelişmelerle

Coğrafi Keşifler'in başlamasında;
1. Avrupalı tüccarları Doğu'nun zenginliklerine ulaşma
düşüncesi,
II. Teknolojik gelişmelerle pusulanın pratik hâle getirilip
kullanılması,
III. Batılı ülkelerin hammadde ve pazar rekabeti içerisin-
de olması
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
b) I ve II
E) II ve III

Coğrafi Keşifler'in başlamasında; 1. Avrupalı tüccarları Doğu'nun zenginliklerine ulaşma düşüncesi, II. Teknolojik gelişmelerle pusulanın pratik hâle getirilip kullanılması, III. Batılı ülkelerin hammadde ve pazar rekabeti içerisin- de olması durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III b) I ve II E) II ve III