Soru:

ÇÖZ KAZAN Osmani D 30. Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulama- sının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi ol- duğu söy

ÇÖZ KAZAN
Osmani
D
30. Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulama-
sının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi ol-
duğu söylenemez?
✓
A) Göçebe Türkmenlerin yerleşik yapılması
PDüzenli vergi toplanabilmesi
C) Fetihlerin kalıcılığının sağlanması
Meşruti yönetime geçilmesi
Islamiyet'in Balkanlar'da yayılması
Diğer sayfaya geçiniz.

ÇÖZ KAZAN Osmani D 30. Osmanlı Devleti'nin iskan siyasetini uygulama- sının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi ol- duğu söylenemez? ✓ A) Göçebe Türkmenlerin yerleşik yapılması PDüzenli vergi toplanabilmesi C) Fetihlerin kalıcılığının sağlanması Meşruti yönetime geçilmesi Islamiyet'in Balkanlar'da yayılması Diğer sayfaya geçiniz.