Soru:

D 26. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen inkılap hareketle- rinden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez

D
26. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen inkılap hareketle-
rinden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı
söylenemez?
II
A) Tevhid-i Tedrisat
Eğitim ve öğretim faa-
Kanunu'nun kabulü
liyetlerinde birliğin sağ-
lanması
B) Misak-ı İktisadi'nin
Ekonomik verimliliğin
kabulü
artması
C) Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilan edil-
mesi
D) Latin harflerinin kabul Hukuk devleti anlayışı-
edilmesi
nin benimsenmesi
E) Demir yolları işletmele- Ulaşımda devlet deneti-
rinin yabancı sermaye-
minin artması
den alınması

D 26. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleşen inkılap hareketle- rinden hangisinde I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı söylenemez? II A) Tevhid-i Tedrisat Eğitim ve öğretim faa- Kanunu'nun kabulü liyetlerinde birliğin sağ- lanması B) Misak-ı İktisadi'nin Ekonomik verimliliğin kabulü artması C) Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilan edil- mesi D) Latin harflerinin kabul Hukuk devleti anlayışı- edilmesi nin benimsenmesi E) Demir yolları işletmele- Ulaşımda devlet deneti- rinin yabancı sermaye- minin artması den alınması