Soru:

D i ayakkabılarından so- kişidir. Tülbent ağası Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muha- faza eden kişidir. Kapı ağası Saray

D
i
ayakkabılarından so-
kişidir.
Tülbent ağası
Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muha-
faza eden kişidir.
Kapı ağası
Sarayın genel sorumlusu ve sarayda padi-
şahın vekilidir.
ÖRNEK SORU
Enderun, sarayın iç kısmı olmasının yanında aynı zamanda bir
okuldu. Enderun Mektebinde yönetim alanında eğitime tabi
tutulan devşirmeler, yüksek rütbeli devlet memurlukları için
yetiştirilmişlerdir.
Buna göre,
1. Enderun Mektebi, devletin yetişmiş eleman ihtiyacını kar-
şılamıştır.
II. Devşirmeler, enderundaki eğitimle yükselebilmişlerdir.
III. Osmanlı Devleti'ndeki tüm yönetici sınıfının yetiştirilme-
sinden enderun sorumludur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
C) Yalnız III
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I, II ve III
ÇÖZÜM
Harem
Harem, padişahın evi konumunda olan sarayın bölümüdü
Padişahın ailesi ve cariyeler burada ikamet ederlerdi. Han
dan üyeleri ve darussaade ağası dışında bu bölüme hiç kir
Unki sisteme benzer bir eğitim ve te

D i ayakkabılarından so- kişidir. Tülbent ağası Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muha- faza eden kişidir. Kapı ağası Sarayın genel sorumlusu ve sarayda padi- şahın vekilidir. ÖRNEK SORU Enderun, sarayın iç kısmı olmasının yanında aynı zamanda bir okuldu. Enderun Mektebinde yönetim alanında eğitime tabi tutulan devşirmeler, yüksek rütbeli devlet memurlukları için yetiştirilmişlerdir. Buna göre, 1. Enderun Mektebi, devletin yetişmiş eleman ihtiyacını kar- şılamıştır. II. Devşirmeler, enderundaki eğitimle yükselebilmişlerdir. III. Osmanlı Devleti'ndeki tüm yönetici sınıfının yetiştirilme- sinden enderun sorumludur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) Yalnız III B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I, II ve III ÇÖZÜM Harem Harem, padişahın evi konumunda olan sarayın bölümüdü Padişahın ailesi ve cariyeler burada ikamet ederlerdi. Han dan üyeleri ve darussaade ağası dışında bu bölüme hiç kir Unki sisteme benzer bir eğitim ve te