Soru:

D) I, II, III ve IV A) I, II ve III C) II, III ve IV (21.10 B1 ve tv 2. Atatürk ilkelerinden biri olan devletçilik; o günün ihti

D) I, II, III ve IV
A) I, II ve III
C) II, III ve IV
(21.10
B1 ve tv
2. Atatürk ilkelerinden biri olan devletçilik; o günün ihtiyaçlarından doğan, Türkiye'nin koşullarına uygun
ulusunun yaranini doğrudan ilgilendiren, iktisadi ve sosyal kalkınmayı öngören bir sistemdir. Aynica
mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan ve kalkınmayı amaçlayan bir ekonomik modelor
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin devletçilik ilkesi ile ilgili olduğu söylenemez?
5.
-A) Ekonomik kalkmayı hedersemest
B) Özel sektöre yatırım fursat suamasi
6) Yabancı sermayevi tesvik etmesi
Toplumun ihtiyaçlarından ortaya çıkması
C
a
3. Ismet Paşa, Ankara'nın başkent yapılma nedenlerini şu sözlerle ifade etmiştir:
...Bir defa Boğazlar askerî bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz.com
Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu
ortasında bulunarak ve bir Anadolu Hükümeti olarak yeni devleti
Ankara'nın hükse

D) I, II, III ve IV A) I, II ve III C) II, III ve IV (21.10 B1 ve tv 2. Atatürk ilkelerinden biri olan devletçilik; o günün ihtiyaçlarından doğan, Türkiye'nin koşullarına uygun ulusunun yaranini doğrudan ilgilendiren, iktisadi ve sosyal kalkınmayı öngören bir sistemdir. Aynica mülkiyete de yer veren, teşebbüs hürriyetini savunan ve kalkınmayı amaçlayan bir ekonomik modelor Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin devletçilik ilkesi ile ilgili olduğu söylenemez? 5. -A) Ekonomik kalkmayı hedersemest B) Özel sektöre yatırım fursat suamasi 6) Yabancı sermayevi tesvik etmesi Toplumun ihtiyaçlarından ortaya çıkması C a 3. Ismet Paşa, Ankara'nın başkent yapılma nedenlerini şu sözlerle ifade etmiştir: ...Bir defa Boğazlar askerî bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz.com Antlaşması'yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu ortasında bulunarak ve bir Anadolu Hükümeti olarak yeni devleti Ankara'nın hükse