Soru:

D) I ve II E) I, II ve III 2. "Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta. . itilaf devletleri mütareke hükümlerin

D) I ve II
E) I, II ve III
2. "Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta. .
itilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü-
yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan
bul'da..."
Mustafa Kemal'in anlattığı bu du

D) I ve II E) I, II ve III 2. "Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta. . itilaf devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmü- yorlar. Birer vesile ile İtilaf donanmaları ve askerleri İstan bul'da..." Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki geliş- melerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylene- bilir? A) 1. İnönü Savaşı B) Mondros Ateşkes Anlaşması C) Lozan Barış Antlaşması D) Sakarya Meydan Muharebesi E) Balkan Savaşları 16

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap