Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Dünya Savaşı Sona Ererken Soruları

9.
Osmanlı Devleti'nin devletleşme sürecinde;
Balkan devletleri arasında siyasi mücadelelerin yaşan-
ması,
Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının yaşanması,
hoşgörülü bir politika uygulanması
gelişmeleri Osmanlı Devleti'ne öncelikle aşağıdaki ko-
laylıklardan hangisini sağlamıştır?
A) Anadolu Türk birliğini sağlama
B) Batı yönünde genişleme
C) Timar sistemini uygulama
D) Dış ticareti geliştirme
E) Devşirme sistemini uygulama
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Osmanlı Devleti'nin devletleşme sürecinde; Balkan devletleri arasında siyasi mücadelelerin yaşan- ması, Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının yaşanması, hoşgörülü bir politika uygulanması gelişmeleri Osmanlı Devleti'ne öncelikle aşağıdaki ko- laylıklardan hangisini sağlamıştır? A) Anadolu Türk birliğini sağlama B) Batı yönünde genişleme C) Timar sistemini uygulama D) Dış ticareti geliştirme E) Devşirme sistemini uygulama
16. Bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul eden
ilke..........
ilkesidir.
17- Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun açılması..
18- Şapka Kanunu ve Ölçülerde yapılan değişiklik...
inkılaplardır.
19-
20- Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkmış olan ilk isyan....
Bir ülkenin milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının
tümüne...
.....denir.
21- Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi...
23- Kadın-erkek eşitliğinin büyük oranda sağlandığı inkılap..
24- Merkez Bankası'nın açılması ve Sümerbank'ın açılması......
kapmasında yapılmıştır.
22- Devlet başkanının ve meclisin halk tarafından belli bir süre için seçilmesine
.denir.
alanda yapılan
25- Cumhuriyet tarihinde cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkan ikinci
isyan.......
..dir.
26- Bir ülkenin milli hedeflerine ulaşmak amacıyla kullandığı fiziki güce...
27- Din ve vicdan özgürlüğünü savunan ilke...
28- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı....
29- Cumhuriyet yönetiminin ilk Genelkurmay Başkanı....
30 Aşar vergisinin kaldırılması
..kanunu ile gerçekleştirilmiştir.
ilkesi ile ilgilidir.
.dir.
..dir.
..dir.
ilkesi ile ilgilidir.
..dir.
.dır.
ilkesi
..denir.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
16. Bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul eden ilke.......... ilkesidir. 17- Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun açılması.. 18- Şapka Kanunu ve Ölçülerde yapılan değişiklik... inkılaplardır. 19- 20- Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkmış olan ilk isyan.... Bir ülkenin milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının tümüne... .....denir. 21- Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi... 23- Kadın-erkek eşitliğinin büyük oranda sağlandığı inkılap.. 24- Merkez Bankası'nın açılması ve Sümerbank'ın açılması...... kapmasında yapılmıştır. 22- Devlet başkanının ve meclisin halk tarafından belli bir süre için seçilmesine .denir. alanda yapılan 25- Cumhuriyet tarihinde cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik çıkan ikinci isyan....... ..dir. 26- Bir ülkenin milli hedeflerine ulaşmak amacıyla kullandığı fiziki güce... 27- Din ve vicdan özgürlüğünü savunan ilke... 28- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı.... 29- Cumhuriyet yönetiminin ilk Genelkurmay Başkanı.... 30 Aşar vergisinin kaldırılması ..kanunu ile gerçekleştirilmiştir. ilkesi ile ilgilidir. .dir. ..dir. ..dir. ilkesi ile ilgilidir. ..dir. .dır. ilkesi ..denir.
23-Ulusal İrade'nin, Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli
şeklinde ortaya çıkması üzerine İşgal Devletleri'nin ilk tepkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadrazama baskı yapılarak istifa ettirilmesi
B) Yunanlıların taarruza geçirilmesi
C) İstanbul'un resmen işgal edilmesi
D) Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması
E) Osmanlı aydınlarının sürgüne gönderilmesi
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
23-Ulusal İrade'nin, Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli şeklinde ortaya çıkması üzerine İşgal Devletleri'nin ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadrazama baskı yapılarak istifa ettirilmesi B) Yunanlıların taarruza geçirilmesi C) İstanbul'un resmen işgal edilmesi D) Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması E) Osmanlı aydınlarının sürgüne gönderilmesi
10. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra halkın
İstanbul Hükümeti'ne karşı güveninin azalması
aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?
A Padişah değişikliğinin yaşanmasına
B) Kuvayımilliye'nin kurulmasına
C) Ulusal cemiyetlerin kurulmasına
D) İşgallere karşı tepkilerin oluşmasına
E) Miting ve protesto gösterilerinin yapılmasına
Bos
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
10. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra halkın İstanbul Hükümeti'ne karşı güveninin azalması aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır? A Padişah değişikliğinin yaşanmasına B) Kuvayımilliye'nin kurulmasına C) Ulusal cemiyetlerin kurulmasına D) İşgallere karşı tepkilerin oluşmasına E) Miting ve protesto gösterilerinin yapılmasına Bos
12. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yaşanan,
1. Kuvayımilliye'nin kurulması,
yerel direniş örgütlerinin oluşması,
III. Anadolu'nun işgal edilmesi
gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin
toprak bütünlüğünü korumak konusunda yetersiz
kalması sonucunda oluştuğu söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, Tive III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
12. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra yaşanan, 1. Kuvayımilliye'nin kurulması, yerel direniş örgütlerinin oluşması, III. Anadolu'nun işgal edilmesi gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumak konusunda yetersiz kalması sonucunda oluştuğu söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, Tive III
12.SINIF KIMYA ÇALIŞMA KAĞIDI
Milliyetçilik
MSUČikn
r24072018
_2_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDL.indd 3
(C) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
13. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) harfi yazınız.
( ) Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi öncesinde ayrılmış olduğu askerlik görevine TBMM'nin aldığı kararla, Sakarya Savaşı sonra-
sında geri dönmüştür.
(
) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında savaş yapmaya gerek kalmadan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Yunan işgalinden kurtarılmıştır.
( ) Lozan Antlaşması hükümlerinden bazıları sonraki yıllarda değiştirilmiştir.
( ) Medeni Kanun ile Türk kadınına verilen haklar arasında seçme ve seçilme hakkı yoktur.
() Misakı İktisadi Kararları ile milli bir ekonomi oluşturulmaya çalışılmıştır.
30.03.2023 14:04:00
3
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
12.SINIF KIMYA ÇALIŞMA KAĞIDI Milliyetçilik MSUČikn r24072018 _2_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDL.indd 3 (C) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması 13. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) harfi yazınız. ( ) Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi öncesinde ayrılmış olduğu askerlik görevine TBMM'nin aldığı kararla, Sakarya Savaşı sonra- sında geri dönmüştür. ( ) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında savaş yapmaya gerek kalmadan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Yunan işgalinden kurtarılmıştır. ( ) Lozan Antlaşması hükümlerinden bazıları sonraki yıllarda değiştirilmiştir. ( ) Medeni Kanun ile Türk kadınına verilen haklar arasında seçme ve seçilme hakkı yoktur. () Misakı İktisadi Kararları ile milli bir ekonomi oluşturulmaya çalışılmıştır. 30.03.2023 14:04:00 3
Sakarya Zaferi
kans antlaşması..
11. Cumhuriyet kavramını açıklayarak Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 4 tanesini yazınız.
hükcimet ya da devlet başkanının halk tarafından.
Secilmesi
12. İlke ve inkılap ilişkisinin göz önünde bulundurarak aşağıdaki inkılapların ilgili olduğu ilkenin başındaki harfi parantezin
ne yazarak eşleştiriniz.
İLKELER
İNKILAPLAR
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
Sakarya Zaferi kans antlaşması.. 11. Cumhuriyet kavramını açıklayarak Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan 4 tanesini yazınız. hükcimet ya da devlet başkanının halk tarafından. Secilmesi 12. İlke ve inkılap ilişkisinin göz önünde bulundurarak aşağıdaki inkılapların ilgili olduğu ilkenin başındaki harfi parantezin ne yazarak eşleştiriniz. İLKELER İNKILAPLAR
5. Mustafa Kemal Paşa'nın "Sakarya Melhame-i Kübrası"
olarak nitelediği Sakarya Meydan Muharebesi sonrasın-
da Yunanlar saldırı güçlerini kaybettiler ve savunmaya
çekildiler. 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan
Mustafa Kemal'e, kanunla "Maresal" rütbesi ve "Gazi"
unvanı verildi. Savaştan sonra Kafkas Cumhuriyetleri
ile Kars Antlaşması yapılırken, Fransızlarla da Ankara
Antlaşması imzalandı.
Buna göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin;
I. Mustafa Kemal'in nüfuzunun artması,
II. TBMM'nin uluslararası alanda meşruiyetinin kabul
edilmesi,
III. İstanbul Hükümetinin Temsil Heyeti'nin gücünü
tanıması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene-
bilir?
A) Yalnız I
Ovo
ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
5. Mustafa Kemal Paşa'nın "Sakarya Melhame-i Kübrası" olarak nitelediği Sakarya Meydan Muharebesi sonrasın- da Yunanlar saldırı güçlerini kaybettiler ve savunmaya çekildiler. 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal'e, kanunla "Maresal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildi. Savaştan sonra Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapılırken, Fransızlarla da Ankara Antlaşması imzalandı. Buna göre Sakarya Meydan Muharebesi'nin; I. Mustafa Kemal'in nüfuzunun artması, II. TBMM'nin uluslararası alanda meşruiyetinin kabul edilmesi, III. İstanbul Hükümetinin Temsil Heyeti'nin gücünü tanıması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylene- bilir? A) Yalnız I Ovo ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
İLİMLER TESTİ
5
-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Cifredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru
lan kısmına işaretleyiniz.
3.
XVIII. yüzyılın sonlarında Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi
üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya'nin desteği ile
Mısır'dan Fransa'yı çıkarmıştır.
Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti'nin dış politika-
sında aşağ dakilerden hangisinin benimsendiği söyle-
nebilir?
A) Çok yönlü hedefler belirleme
B) Çıkarlarını askeri yollarla çözüme kavuşturma
C) Denge siyaseti takip etme
D) Kendisine karşı oluşan ittifakların önüne geçme
E) Uluslararası bloklarda yer alarak siyasi yalnızlıktan kur-
tulma
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
İLİMLER TESTİ 5 -15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Cifredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru lan kısmına işaretleyiniz. 3. XVIII. yüzyılın sonlarında Fransa'nın Mısır'ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya'nin desteği ile Mısır'dan Fransa'yı çıkarmıştır. Bu bilgilere bakılarak, Osmanlı Devleti'nin dış politika- sında aşağ dakilerden hangisinin benimsendiği söyle- nebilir? A) Çok yönlü hedefler belirleme B) Çıkarlarını askeri yollarla çözüme kavuşturma C) Denge siyaseti takip etme D) Kendisine karşı oluşan ittifakların önüne geçme E) Uluslararası bloklarda yer alarak siyasi yalnızlıktan kur- tulma
rinda Osmanlı Devleti ve Dünya
Büyük
Süre-
uzun
azır-
mek-
hiç
aar-
mi-
siz-
15-0
Oksijen Yayınları
16. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın başlıca maddeleri
lardır:
●
●
Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalar, 14-15
Ekim'den itibaren sona erecek.
Yunan birlikleri on beş gün içinde Doğu Trakya'yı tama-
men boşaltacak.
U BU
Ateşkesin imzalanmasından sonra, İstanbul ve Boğaz-
lar da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti idaresine
bırakılacak.
Bu maddelerin;
Tarih
1. Milli Mücadele'nin askerî safhasının sona erdiği,
şun-
II. Doğu Trakya ve İstanbul'un savaş yapılmadan kurtarıl-
diği,
A) Yalnız I
III. taraflar arasındaki sorunların çözülerek kalıcı barışın sağ-
landığı
ifadelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir?
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
rinda Osmanlı Devleti ve Dünya Büyük Süre- uzun azır- mek- hiç aar- mi- siz- 15-0 Oksijen Yayınları 16. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın başlıca maddeleri lardır: ● ● Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmalar, 14-15 Ekim'den itibaren sona erecek. Yunan birlikleri on beş gün içinde Doğu Trakya'yı tama- men boşaltacak. U BU Ateşkesin imzalanmasından sonra, İstanbul ve Boğaz- lar da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti idaresine bırakılacak. Bu maddelerin; Tarih 1. Milli Mücadele'nin askerî safhasının sona erdiği, şun- II. Doğu Trakya ve İstanbul'un savaş yapılmadan kurtarıl- diği, A) Yalnız I III. taraflar arasındaki sorunların çözülerek kalıcı barışın sağ- landığı ifadelerinden hangilerini desteklediği söylenebilir? D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
9. Kalıcı bir dünya barışının sağlanması için uluslara-
rası bir cemiyetin oluşturulması fikri ilk kez aşağı-
dakilerin hangisinde yer almıştır?
A) Wilson İlkelerinde
B) Londra Antlaşması'nda
C) Paris Barış Konferansı'nda
D) Versay Antlaşması'nda
bozan Barış Antlaşması'nda
Bog
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
9. Kalıcı bir dünya barışının sağlanması için uluslara- rası bir cemiyetin oluşturulması fikri ilk kez aşağı- dakilerin hangisinde yer almıştır? A) Wilson İlkelerinde B) Londra Antlaşması'nda C) Paris Barış Konferansı'nda D) Versay Antlaşması'nda bozan Barış Antlaşması'nda Bog
sağını
arılır.
ebilir?
8. Hint Medeniyeti'ne ait,
I. millet olma bilincinin gelişememesi,
II. Kast sisteminin uygulanması,
III. bölgeye gelen Arilerin egemenliğin kendi soylarında kal-
masını sağlamak istemeleri
gelişmelerinin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III
C) III - I - II
E) III - 1- II
B) III - II - 1
D) II - III - I
11. Mez
rinde
Bu c
ği et
A) F
B) C
C)
DY
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
sağını arılır. ebilir? 8. Hint Medeniyeti'ne ait, I. millet olma bilincinin gelişememesi, II. Kast sisteminin uygulanması, III. bölgeye gelen Arilerin egemenliğin kendi soylarında kal- masını sağlamak istemeleri gelişmelerinin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangi- sinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III C) III - I - II E) III - 1- II B) III - II - 1 D) II - III - I 11. Mez rinde Bu c ği et A) F B) C C) DY
11. Türk devletlerinde görülen aşağıdaki gelişme-
lerin hangisinde İslam dininin etkisinden söz
edilemez?
9
A) Şeri hukukun uygulanmasında
✓
B) (İkta sisteminin uygulamaya konmasında
top
r
C) Hükümdarlık yetkisinin Tanrı'dan alınmasında
D) Yerleşik yaşamın hızlanmasında +
E) Vakıf müesseselerinin kurulmasında V
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
11. Türk devletlerinde görülen aşağıdaki gelişme- lerin hangisinde İslam dininin etkisinden söz edilemez? 9 A) Şeri hukukun uygulanmasında ✓ B) (İkta sisteminin uygulamaya konmasında top r C) Hükümdarlık yetkisinin Tanrı'dan alınmasında D) Yerleşik yaşamın hızlanmasında + E) Vakıf müesseselerinin kurulmasında V
min yaygınlaşma-
yazma bilenlerin
daha çabuk ya-
arasında aşa-
ygusunun ge-
m ve eleştiren
SI
eki etkinliğini
aşlaması
4.
Orta Çağ'da Kilise, okuma ve yazmayı sadece kendi
kontrolüne almış, Avrupa insanlarının özellikle cahil kal-
masını istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Orta Çağ Av-
rupa'sında eski Yunan, Roma ve Hellen dönemine ait
binlerce kitap mahzenlerde, sandıkların içinde kilit altın-
da tutulmuştur.
Bu kitapların gün yüzüne çıkarılması, tercüme edil-
mesi, okunması ve yaygınlaşması aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?
A) Yehi mezheplerin doğmasına
B) Rönesans Hareketlerine
C) Derebeyliklerin yıkılmasına
D) Laik yönetimlerin yaygınlaşmasına
E) Coğrafi Keşiflerin başlamasına
7.
Avrupa
yaşann
Aşağı
rak g
A) L
B)
C
D)
E)
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
min yaygınlaşma- yazma bilenlerin daha çabuk ya- arasında aşa- ygusunun ge- m ve eleştiren SI eki etkinliğini aşlaması 4. Orta Çağ'da Kilise, okuma ve yazmayı sadece kendi kontrolüne almış, Avrupa insanlarının özellikle cahil kal- masını istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Orta Çağ Av- rupa'sında eski Yunan, Roma ve Hellen dönemine ait binlerce kitap mahzenlerde, sandıkların içinde kilit altın- da tutulmuştur. Bu kitapların gün yüzüne çıkarılması, tercüme edil- mesi, okunması ve yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Yehi mezheplerin doğmasına B) Rönesans Hareketlerine C) Derebeyliklerin yıkılmasına D) Laik yönetimlerin yaygınlaşmasına E) Coğrafi Keşiflerin başlamasına 7. Avrupa yaşann Aşağı rak g A) L B) C D) E)
AYT/Türk Dili ve
Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
25. Erhan: "----, Anadolu coğrafyasında 2.000 yıldan fazla
bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin
önemli izlerini taşımaktadır." demiştir.
ler
T'de 23 Soruyu
de
Begüm: "Burası günümüzde "UNESCO Dünya Mirası"
listesinde olan önemli bir yerdir." diye eklemiştir.
Bu diyalogda sözü edilen yerleşim yeri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Catalhöyük
C) Göbeklitepe
E) Çayönü
B) Tuşpa
D) Hattuşaş
27. Aşağıc
görüle
u
sayan
devlet
göste
A) Hu
ön
B) Ko
ed
C) Fe
ka
D) H
E) E
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
AYT/Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 25. Erhan: "----, Anadolu coğrafyasında 2.000 yıldan fazla bir zamanda köy yaşamından kentsel hayata geçişin önemli izlerini taşımaktadır." demiştir. ler T'de 23 Soruyu de Begüm: "Burası günümüzde "UNESCO Dünya Mirası" listesinde olan önemli bir yerdir." diye eklemiştir. Bu diyalogda sözü edilen yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Catalhöyük C) Göbeklitepe E) Çayönü B) Tuşpa D) Hattuşaş 27. Aşağıc görüle u sayan devlet göste A) Hu ön B) Ko ed C) Fe ka D) H E) E
12
Osmanlı
olarak gördüğüne
E) Yöneticilerin, sosyal devlet anlayışına işlerlik
kazandırdıklarına
4. Hun boylarının herbiri bir bölgede yayılırlar. Sulak
ve otlak yerleri gezerler. Solda (Doğu'da) ve sağda
(Batı'da) dört büyük prenslikle idare edilirler. 24 bü-
yük başkan 10.000, 1000 ve 100'lükler için birer ko-
mutan tayin ederler. Bünyelerinde küçük prensler,
maliyeciler ve büyük komutanlar da bulunur.
Hunlarla ilgili olarak;
Fedaratif bir devlet anlayışı ile idare edilmiş ol-
duğuna,
II. Hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğuna,
III. Temel geçim kaynaklarının hayvancılığa daya-
li olduğuna,
yargılarından hangisine ulaşılabilir?
A) Yalnız III
(S) S
B) I ve II
ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Diğer Sayfaya Geçiniz.
Tarih
Dünya Savaşı Sona Ererken
12 Osmanlı olarak gördüğüne E) Yöneticilerin, sosyal devlet anlayışına işlerlik kazandırdıklarına 4. Hun boylarının herbiri bir bölgede yayılırlar. Sulak ve otlak yerleri gezerler. Solda (Doğu'da) ve sağda (Batı'da) dört büyük prenslikle idare edilirler. 24 bü- yük başkan 10.000, 1000 ve 100'lükler için birer ko- mutan tayin ederler. Bünyelerinde küçük prensler, maliyeciler ve büyük komutanlar da bulunur. Hunlarla ilgili olarak; Fedaratif bir devlet anlayışı ile idare edilmiş ol- duğuna, II. Hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğuna, III. Temel geçim kaynaklarının hayvancılığa daya- li olduğuna, yargılarından hangisine ulaşılabilir? A) Yalnız III (S) S B) I ve II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz.