Soru:

D) I ve III E) II ve III C 6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misakımilli Kararlarının onaylanması üze- rine, İtilaf Devletlerin

D) I ve III
E) II ve III
C
6.
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde
Misakımilli Kararlarının onaylanması üze-
rine, İtilaf Devletlerinin baskılarıyla istifaya
zorlanan Osmanlı sadrazamı aşağıdakiler-
den hangisidir?
C*
A) Ali Riza Paşa
B) Ahmet İzzet Paşa
A
C) Salih Paşa
D) Tevfik Paşa
E) Damat Ferit Paşa
17 -

D) I ve III E) II ve III C 6. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misakımilli Kararlarının onaylanması üze- rine, İtilaf Devletlerinin baskılarıyla istifaya zorlanan Osmanlı sadrazamı aşağıdakiler- den hangisidir? C* A) Ali Riza Paşa B) Ahmet İzzet Paşa A C) Salih Paşa D) Tevfik Paşa E) Damat Ferit Paşa 17 -