Soru:

D) II ve III E) 34. Atatürk Dönemi'nde tarım alanında köklü bir reformun ya- pılması amaçlanmıştır. Buna göre Atatürk Dönemi'nde

D) II ve III
E)
34. Atatürk Dönemi'nde tarım alanında köklü bir reformun ya-
pılması amaçlanmıştır.
Buna göre Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı-
daki faaliyetlerden hangisinin başarılı olduğu ve tarım-
sal üretimin artırılmasına katkı sağladığı söylenemez?
A) Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu'nun çıkarılması
B) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması
C) Tohum islahı çalışmalarının yapılması
D) Ziraat Bankasının yeniden yapılandırılması
KE) Toprak Reformu Kanunu'nun çıkarılması

D) II ve III E) 34. Atatürk Dönemi'nde tarım alanında köklü bir reformun ya- pılması amaçlanmıştır. Buna göre Atatürk Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağı- daki faaliyetlerden hangisinin başarılı olduğu ve tarım- sal üretimin artırılmasına katkı sağladığı söylenemez? A) Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu'nun çıkarılması B) Yüksek Ziraat Enstitüsünün kurulması C) Tohum islahı çalışmalarının yapılması D) Ziraat Bankasının yeniden yapılandırılması KE) Toprak Reformu Kanunu'nun çıkarılması