Soru:

D) İleti Nüfusun eğitim ve kültür düzeyinde PÖl- E biri (JANA-2011) WÁ INFORMAL YAYINLARI X KARA KUT 3. Türkiye'de 1950-1960 dön

D) İleti
Nüfusun eğitim ve kültür düzeyinde
PÖl-
E
biri
(JANA-2011)
WÁ INFORMAL YAYINLARI X KARA KUT
3.
Türkiye'de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi
politikaları sonucunda, tarımsal krediler yaygınlaştırılmış
ve tarım ürünleri için yüksek fiyat politikası izlenmiştir. Bu
sayede tarımsal üretimde önemli artışlar olmuştur. En-
düstrideki sermaye yetersizliği; yabancı yatırımlar, özel
sektörün teşvik edilmesi ve dış yardımlarla büyük ölçüde
giderilmiştir. Böylece baraj ve fabrika gibi yatırımlar art-
mıştır. Bunlara karşın döviz rezervinin yatırımlarda önem-
li derecede kullanılması, ancak yapılan yatırımlardaki
plansızlık kalkınma hızının istenilen düzeye çıkmasını
engellemiştir. Bunun sonucunda enflasyon yükselmiştir.
1958 yılında ekonomik istikrarı sağlamak için sıkı maliye
politikaları ile dış satımı teşvik edici önlemler alınmıştır. İç
ticaretin canlandırılması için de kara yolu yapımına ağırlık
verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döne-
minde uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlar-
dan biri değildir?
A) Dış borçlar artmıştır.
By Devletin ekonomideki etkisi azalmaya başlamıştır.
C) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir
✓
D) Tarımda makineleşme yaygınlaşmaya başlamıştır
E) Tarımsal vergiler
artırılmıştır.

D) İleti Nüfusun eğitim ve kültür düzeyinde PÖl- E biri (JANA-2011) WÁ INFORMAL YAYINLARI X KARA KUT 3. Türkiye'de 1950-1960 döneminde uygulanan ekonomi politikaları sonucunda, tarımsal krediler yaygınlaştırılmış ve tarım ürünleri için yüksek fiyat politikası izlenmiştir. Bu sayede tarımsal üretimde önemli artışlar olmuştur. En- düstrideki sermaye yetersizliği; yabancı yatırımlar, özel sektörün teşvik edilmesi ve dış yardımlarla büyük ölçüde giderilmiştir. Böylece baraj ve fabrika gibi yatırımlar art- mıştır. Bunlara karşın döviz rezervinin yatırımlarda önem- li derecede kullanılması, ancak yapılan yatırımlardaki plansızlık kalkınma hızının istenilen düzeye çıkmasını engellemiştir. Bunun sonucunda enflasyon yükselmiştir. 1958 yılında ekonomik istikrarı sağlamak için sıkı maliye politikaları ile dış satımı teşvik edici önlemler alınmıştır. İç ticaretin canlandırılması için de kara yolu yapımına ağırlık verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döne- minde uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlar- dan biri değildir? A) Dış borçlar artmıştır. By Devletin ekonomideki etkisi azalmaya başlamıştır. C) Altyapı çalışmalarına önem verilmiştir ✓ D) Tarımda makineleşme yaygınlaşmaya başlamıştır E) Tarımsal vergiler artırılmıştır.