Soru:

D) Lue li E) I, II ve III 2. İlk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ 1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın

D) Lue li
E) I, II ve III
2. İlk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ
1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın-
dan MÖ 800 yılına kadar geçen süre “Anadolu'nun
karanlık çağı" diye adlandırılmaktadır.
Bu adlandırmanın nedeni olarak aşağıdakiler-
den hangisi gösterilebilir?
NİTELİK Yayıncılık
alnız III
A) Anadolu'da nüfusun azalmış olması
(
B) Kentlerin tahrip edilmesi
Bilim ve sanata ilişkin üretimin gerilemesi
D) İnanç sistemlerinin değişmesi
E) Coğrafi koşulların farklılaşması

D) Lue li E) I, II ve III 2. İlk Çağ'da Anadolu'da kurulan Hitit Devleti'nin MÖ 1200'lerde gerçekleşen Ege Göçleriyle yıkılmasın- dan MÖ 800 yılına kadar geçen süre “Anadolu'nun karanlık çağı" diye adlandırılmaktadır. Bu adlandırmanın nedeni olarak aşağıdakiler- den hangisi gösterilebilir? NİTELİK Yayıncılık alnız III A) Anadolu'da nüfusun azalmış olması ( B) Kentlerin tahrip edilmesi Bilim ve sanata ilişkin üretimin gerilemesi D) İnanç sistemlerinin değişmesi E) Coğrafi koşulların farklılaşması