Soru:

da birinci arasında d. 1984, rcisi se- düzen- rekoru erkülü bir ya- TÜRKÇE LGS (Sözel Bölüm) / DENEME-5 Isim-fill ekini alan baz

da birinci
arasında
d. 1984,
rcisi se-
düzen-
rekoru
erkülü
bir ya-
TÜRKÇE
LGS (Sözel Bölüm) / DENEME-5
Isim-fill ekini alan bazı sözcükler, eylem yönünü tamamen yitirerek bir varlığın kalıcı ismi olur.
• Sifat-fill ekini alan bazı sözcüklerin önündeki isim düşer ve bu durumda sifat-fiil olan sözcük adlaşır. Buna adlaşmış
sifat-fill denir.
. Zarf-fiiller, bazı cümlelére durum anlam katar.
Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgilerden herhangi birini örneklendirecek bir kullanım yoktur?
Sifa Tor.
Dolmuş durağında bekleyen yolcular, kazadan son anda kurtuldu.
B Savaştan kaganler, komşu ülkelerin sınır kapısına yığıldı.
Uzmanlar, yağışların bir hafta daha sürebileceğini
söyledi.
Her zaman soruyu sonuna kadar okuyup cevabını işaretler.

da birinci arasında d. 1984, rcisi se- düzen- rekoru erkülü bir ya- TÜRKÇE LGS (Sözel Bölüm) / DENEME-5 Isim-fill ekini alan bazı sözcükler, eylem yönünü tamamen yitirerek bir varlığın kalıcı ismi olur. • Sifat-fill ekini alan bazı sözcüklerin önündeki isim düşer ve bu durumda sifat-fiil olan sözcük adlaşır. Buna adlaşmış sifat-fill denir. . Zarf-fiiller, bazı cümlelére durum anlam katar. Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgilerden herhangi birini örneklendirecek bir kullanım yoktur? Sifa Tor. Dolmuş durağında bekleyen yolcular, kazadan son anda kurtuldu. B Savaştan kaganler, komşu ülkelerin sınır kapısına yığıldı. Uzmanlar, yağışların bir hafta daha sürebileceğini söyledi. Her zaman soruyu sonuna kadar okuyup cevabını işaretler.