Soru:

dak ayr 3. rak dir Bi 1929'da çıkartılan “Türk Parasını Koruma Kanunu” ile Türk parasının yabancı paralara göre değerini ko- rum

dak
ayr
3.
rak
dir
Bi
1929'da çıkartılan “Türk Parasını Koruma Kanunu”
ile Türk parasının yabancı paralara göre değerini ko-
ruma, sabit tutma ve gerekli önlemleri alma yetkisi
hükûmete verilmiştir.
Bu kanun aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi
ile açıklanabilir?
pl
A
B) Laiklik
A) Williyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik
E) İnkılapçılık
PUAN
15

dak ayr 3. rak dir Bi 1929'da çıkartılan “Türk Parasını Koruma Kanunu” ile Türk parasının yabancı paralara göre değerini ko- ruma, sabit tutma ve gerekli önlemleri alma yetkisi hükûmete verilmiştir. Bu kanun aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile açıklanabilir? pl A B) Laiklik A) Williyetçilik C) Halkçılık D) Devletçilik E) İnkılapçılık PUAN 15