Soru:

dasması -Kyoto Protokoli D) Iviaastricht Kriterleri E) Helsinki Nihai Senedi 3.) 11 Aralık 1997'de Kyoto Proto- kolü'nün imzalan

dasması
-Kyoto
Protokoli
D) Iviaastricht Kriterleri
E) Helsinki Nihai Senedi
3.) 11 Aralık 1997'de Kyoto Proto-
kolü'nün imzalanmasında;
sanayileşmenin yaşamı tehdit
etmesi,
çevre kirliliğinin artması,
III. küresel ısınmanın tehlikeli
boyutlara ulaşması
konularından hangilerinin et-
kili olduğu savunulamaz?
A) Yalnız! B) Yalnızl
C) Yalnız III D) I ve II
E) II ve III
TERCİH
1986'da yaşanan ve Türki-
de ciddi oranda et
ükleer

dasması -Kyoto Protokoli D) Iviaastricht Kriterleri E) Helsinki Nihai Senedi 3.) 11 Aralık 1997'de Kyoto Proto- kolü'nün imzalanmasında; sanayileşmenin yaşamı tehdit etmesi, çevre kirliliğinin artması, III. küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara ulaşması konularından hangilerinin et- kili olduğu savunulamaz? A) Yalnız! B) Yalnızl C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III TERCİH 1986'da yaşanan ve Türki- de ciddi oranda et ükleer