Soru:

de- an 10. Türk şiiri() düzenli bir kronolojik tarihsel perspektifle ta- nımlanabilir() tarif edilebilir dönemsel olgulara() ağı

de-
an
10. Türk şiiri() düzenli bir kronolojik tarihsel perspektifle ta-
nımlanabilir() tarif edilebilir dönemsel olgulara() ağır-
likli olarak tüm devri kapsayıcı tasniflere bağlanabilir mi()
Eğer buna şüphe ile yaklaşmak gerekiyorsa bunun tek bir
örneği olduğunu görürüz( ) Ahmet Hamdi Tanpınar.
Bu parçada yay ayraçla( ) gösterilen yerlere sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
) A) (3) (,) (;) (!)(:)
BC) (,) (,)(?) (;)
Se (,)(,)(,)(?)(:)
D) (,)(:)(:)(:)(:)
E) ;) (;) (,)(!)(.)

de- an 10. Türk şiiri() düzenli bir kronolojik tarihsel perspektifle ta- nımlanabilir() tarif edilebilir dönemsel olgulara() ağır- likli olarak tüm devri kapsayıcı tasniflere bağlanabilir mi() Eğer buna şüphe ile yaklaşmak gerekiyorsa bunun tek bir örneği olduğunu görürüz( ) Ahmet Hamdi Tanpınar. Bu parçada yay ayraçla( ) gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ) A) (3) (,) (;) (!)(:) BC) (,) (,)(?) (;) Se (,)(,)(,)(?)(:) D) (,)(:)(:)(:)(:) E) ;) (;) (,)(!)(.)