Soru:

değişi aşladı. sinda aşi 8. "Kendisinin savaş alanındaki tedbirleriyle düşmanı yenmenin başlıca etkeni olmuş bulunan Mustafa Kem

değişi
aşladı.
sinda aşi
8.
"Kendisinin savaş alanındaki tedbirleriyle düşmanı yenmenin
başlıca etkeni olmuş bulunan Mustafa Kemal Paşa hazretleri-
ne "Mareşallik” rütbesi ve "Gazilik" unvanı verilmesini teklif ve
istirham ederiz."
Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak) ile İsmet Paşa'nın
TBMM'ye verdiği bu yasa teklifi aşağıdakilerden hangisi-
nin ardından gerçekleşmiş olabilir?
A) Çanakkale Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) Büyük Taarruz
D) Kütahya - Eskişehir Savaşı
E)
E) Sakarya Meydan Muharebesi

değişi aşladı. sinda aşi 8. "Kendisinin savaş alanındaki tedbirleriyle düşmanı yenmenin başlıca etkeni olmuş bulunan Mustafa Kemal Paşa hazretleri- ne "Mareşallik” rütbesi ve "Gazilik" unvanı verilmesini teklif ve istirham ederiz." Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak) ile İsmet Paşa'nın TBMM'ye verdiği bu yasa teklifi aşağıdakilerden hangisi- nin ardından gerçekleşmiş olabilir? A) Çanakkale Savaşı B) I. İnönü Savaşı C) Büyük Taarruz D) Kütahya - Eskişehir Savaşı E) E) Sakarya Meydan Muharebesi