Soru:

DENEME-1 DİLİMLER TESTI . Felsefe (11 - 15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3.

DENEME-1
DİLİMLER TESTI
. Felsefe (11 - 15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20)
ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Avrupa'da,
Rönesans hareketleri sonucu pozitif düşünce
Öne çıkmış,
Reform hareketleri sonucu kilise okulları dışın-
da laik eğitim veren okullar açılmıştır.
.
Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden han-
gisine yol açtığı savunulamaz?
A) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasına
B) Merkantilizmin yaygınlaşmasına
C) Sekülerizm anlayışının benimsenmesine
D) Modern devlet olgusunun güçlenmesine
E) Rasyonalizm akımının gelişmesine

DENEME-1 DİLİMLER TESTI . Felsefe (11 - 15) ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16 - 20) ti için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Avrupa'da, Rönesans hareketleri sonucu pozitif düşünce Öne çıkmış, Reform hareketleri sonucu kilise okulları dışın- da laik eğitim veren okullar açılmıştır. . Bu gelişmelerin Avrupa'da aşağıdakilerden han- gisine yol açtığı savunulamaz? A) Bilimsel gelişmelerin hızlanmasına B) Merkantilizmin yaygınlaşmasına C) Sekülerizm anlayışının benimsenmesine D) Modern devlet olgusunun güçlenmesine E) Rasyonalizm akımının gelişmesine