Soru:

DENEME 2 25. Aşağıdakilerden hangisi Sümer Uygarlığı'nın özel- liklerinden biri değildir? A) Piktogral adı verilen sembol yazısı

DENEME 2
25. Aşağıdakilerden hangisi Sümer Uygarlığı'nın özel-
liklerinden biri değildir?
A) Piktogral adı verilen sembol yazısını kullanmışlar-
B) Site adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır,
>))
C) Ay yılı esaslı bir takvim oluşturmuşlardır.
D) Koloniler kurarak ticaretle uğraşmışlardır.
E) Ziggurat adı verilen mabetler inşa etmişlerdir.

DENEME 2 25. Aşağıdakilerden hangisi Sümer Uygarlığı'nın özel- liklerinden biri değildir? A) Piktogral adı verilen sembol yazısını kullanmışlar- B) Site adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır, >)) C) Ay yılı esaslı bir takvim oluşturmuşlardır. D) Koloniler kurarak ticaretle uğraşmışlardır. E) Ziggurat adı verilen mabetler inşa etmişlerdir.