Soru:

DENEME 7. "Afrika'nın Devi" olarak adlandırılan krtanin en kalabalık Ül- kesi Nijerya, zengin petrol ve doğal gaz yataklarına, g

DENEME
7. "Afrika'nın Devi" olarak adlandırılan krtanin en kalabalık Ül-
kesi Nijerya, zengin petrol ve doğal gaz yataklarına, geniş
tanm alanlarına, bol su kaynağına, gür orman örtüsüne sa-
hiptir. Dünyanın önemli petrol ve doğal gaz ihracatçısı ül-
kelerinden biridir. Sıvılaştınılmış doğal gaz ve petrolü deniz
yoluyla ihraç etmektedir.
Nijerya'nın ihracat yaptığı aşağıdaki ülkelerden hangi-
sine petrol ya da doğal gaz taşıyan tankerler en kısa yolu
kullanarak giderse herhangi bir boğaz ya da kanal ile
geçmek zorunda değildir?
A) ABD'nin Los Angeles limanına
B) Japonya'nın Kobe limanına
C) Italya'nın Venedik limanına
D) Ingiltere'nin Londra limanına
E) Fransa'nın Marsilya limanına

DENEME 7. "Afrika'nın Devi" olarak adlandırılan krtanin en kalabalık Ül- kesi Nijerya, zengin petrol ve doğal gaz yataklarına, geniş tanm alanlarına, bol su kaynağına, gür orman örtüsüne sa- hiptir. Dünyanın önemli petrol ve doğal gaz ihracatçısı ül- kelerinden biridir. Sıvılaştınılmış doğal gaz ve petrolü deniz yoluyla ihraç etmektedir. Nijerya'nın ihracat yaptığı aşağıdaki ülkelerden hangi- sine petrol ya da doğal gaz taşıyan tankerler en kısa yolu kullanarak giderse herhangi bir boğaz ya da kanal ile geçmek zorunda değildir? A) ABD'nin Los Angeles limanına B) Japonya'nın Kobe limanına C) Italya'nın Venedik limanına D) Ingiltere'nin Londra limanına E) Fransa'nın Marsilya limanına