Soru:

DENEME TYT/Sosyal Bilimler 5. Gazneliler, Sultan Mahmut Dönemi'nde Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş, Hindistan'ın kuzey bölgeleri

DENEME
TYT/Sosyal Bilimler
5.
Gazneliler, Sultan Mahmut Dönemi'nde Hindistan'a 17 sefer
düzenlemiş, Hindistan'ın kuzey bölgelerinde hâkimiyet kurarak
bölgeye Türk Islam kültürünü taşımışlardır.
Gaznelilerin Hindistan'a yönelik bu denli yoğun mücadele
yürütmelerinde;
1. bölgenin önemli yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip ol-
ması,
II. Islam dünyasında birliği sağlamanın hedeflenmesi,
III. Gaza siyasetine işlerlik kazandırmak istenmesi
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) ve III
E) I, II ve III
atlacom

DENEME TYT/Sosyal Bilimler 5. Gazneliler, Sultan Mahmut Dönemi'nde Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş, Hindistan'ın kuzey bölgelerinde hâkimiyet kurarak bölgeye Türk Islam kültürünü taşımışlardır. Gaznelilerin Hindistan'a yönelik bu denli yoğun mücadele yürütmelerinde; 1. bölgenin önemli yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip ol- ması, II. Islam dünyasında birliği sağlamanın hedeflenmesi, III. Gaza siyasetine işlerlik kazandırmak istenmesi amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) ve III E) I, II ve III atlacom