Soru:

destek ilimse are yo ğişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ai bili 'r dü: sent aya Machiavelli, T. Moore, J.J. Rousseau ve I. Kant gib

destek
ilimse
are yo
ğişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
ai bili
'r dü:
sent
aya
Machiavelli, T. Moore, J.J. Rousseau ve I. Kant gibi düşünür
ve bilim insanları fikir ve eserleriyle aşağıdaki sınıflardan
hangisinin siyasal iktidarını meşrulaştırmıştır?
jisi
Burjuvazinin
B) Asillerin
c) İmparatorların
uk
D) Halkın
E) Din adamlarının
6

destek ilimse are yo ğişim Çağında Avrupa ve Osmanlı ai bili 'r dü: sent aya Machiavelli, T. Moore, J.J. Rousseau ve I. Kant gibi düşünür ve bilim insanları fikir ve eserleriyle aşağıdaki sınıflardan hangisinin siyasal iktidarını meşrulaştırmıştır? jisi Burjuvazinin B) Asillerin c) İmparatorların uk D) Halkın E) Din adamlarının 6