Soru:

Devrimler ve Değişimler ÜNİTE 4 DEĞİŞİM ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİSİ 1. Fransız İhtilali'nden sonra yayılan; I. milliye

Devrimler ve Değişimler
ÜNİTE
4
DEĞİŞİM ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİSİ
1.
Fransız İhtilali'nden sonra yayılan;
I. milliyetçilik,
II. demokrasi,
4.
III. eşitlik
kavramlarından hangileri çok uluslu devletleri olumsuz
etkilemiştir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

Devrimler ve Değişimler ÜNİTE 4 DEĞİŞİM ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİSİ 1. Fransız İhtilali'nden sonra yayılan; I. milliyetçilik, II. demokrasi, 4. III. eşitlik kavramlarından hangileri çok uluslu devletleri olumsuz etkilemiştir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III