Soru:

DI 3. Şiir, yalnızca duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bir tür müdür? Aslında şur bir iletişim aracıdır. Aşıklanın, yalnızlan ku

DI
3. Şiir, yalnızca duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bir tür müdür?
Aslında şur bir iletişim aracıdır. Aşıklanın, yalnızlan kuskün.
lerin, kırgınların dilidir. Bu yüzden şiirlerimin, başkalarına ye-
ni kapilar açması ya da var olan kapılan zorlaması beni mut-
lu eder.
6.
Bu parçada altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Olanaklarn genişletilmesi için herkesin el ele vermesi ge-
rekir. X
B) Düşünceleri doğru biçimde dile getirmek ancak yalın bir
dille sağlanır
C) Bu sanatçı. Türk tiyatrosuna yeni bakış açılan kazandir-
mıştır.
D) Yerli konulan her zamanki söyleyiş güzelliği ile yeniden
ele almış

DI 3. Şiir, yalnızca duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bir tür müdür? Aslında şur bir iletişim aracıdır. Aşıklanın, yalnızlan kuskün. lerin, kırgınların dilidir. Bu yüzden şiirlerimin, başkalarına ye- ni kapilar açması ya da var olan kapılan zorlaması beni mut- lu eder. 6. Bu parçada altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Olanaklarn genişletilmesi için herkesin el ele vermesi ge- rekir. X B) Düşünceleri doğru biçimde dile getirmek ancak yalın bir dille sağlanır C) Bu sanatçı. Türk tiyatrosuna yeni bakış açılan kazandir- mıştır. D) Yerli konulan her zamanki söyleyiş güzelliği ile yeniden ele almış