Soru:

dilmiştir. 3-5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Laiklik anlayışının yerleşmesi ışamalarından biridir? 1) Medeni Kanun'un kabu

dilmiştir.
3-5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Laiklik anlayışının yerleşmesi
ışamalarından biridir?
1) Medeni Kanun'un kabul edilmesi
3) Türkçenin ulusal dil haline gelmesi
:) Üretimde kalitenin korunması ile ilgili kanunun çıkması D) Yeni Türk
sarflerinin kabul edilmesi
:) Türk Tarih Kurumunun kurulması
in Atatürk Dänemi'nde yapılan bazı yenilikler ve düzenlemeler, yurt

dilmiştir. 3-5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de Laiklik anlayışının yerleşmesi ışamalarından biridir? 1) Medeni Kanun'un kabul edilmesi 3) Türkçenin ulusal dil haline gelmesi :) Üretimde kalitenin korunması ile ilgili kanunun çıkması D) Yeni Türk sarflerinin kabul edilmesi :) Türk Tarih Kurumunun kurulması in Atatürk Dänemi'nde yapılan bazı yenilikler ve düzenlemeler, yurt