Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları Soruları

5.
TYT
Cumhuriyet Dönemi'nde görülen aşağıdaki mlo bounce
laiklik ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir?
gelişmelerden hangisinin hem halkçılık hem de
A) Din ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin yasalar
önünde eşit sayılması
B) Yaşları 16-45 arasında olan vatandaşlara okuma
yazma seferberliğinin başlatılması
C) 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu'nun kabul
edilmesi
D) Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayiye ağırlık
verilmesi
Tapiol
E) Bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan aşar
vergisinin kaldırılması
MYSOR
Toplee enliby
Tilidelunuuse holigned nobrinalmenub
7.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. TYT Cumhuriyet Dönemi'nde görülen aşağıdaki mlo bounce laiklik ilkesi ile ilgili olduğu savunulabilir? gelişmelerden hangisinin hem halkçılık hem de A) Din ve mezhep farkı gözetmeksizin herkesin yasalar önünde eşit sayılması B) Yaşları 16-45 arasında olan vatandaşlara okuma yazma seferberliğinin başlatılması C) 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi D) Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayiye ağırlık verilmesi Tapiol E) Bütçe gelirinin yüzde kırkını karşılayan aşar vergisinin kaldırılması MYSOR Toplee enliby Tilidelunuuse holigned nobrinalmenub 7.
23. Kâzım Karabekir başkanlığında 17 Şubat - 4 Mart
1923 tarihleri arasında düzenlenen Izmir İktisat
Kongresi'nde alınan kararlar aşağıdaki gelişmeler-
den hangisinin üzerinde etkili değildir?
Men-i İsrafat Kanunu'nun çıkarılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması
E) Kapitülasyonların kaldırılması
A
26.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
23. Kâzım Karabekir başkanlığında 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenen Izmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar aşağıdaki gelişmeler- den hangisinin üzerinde etkili değildir? Men-i İsrafat Kanunu'nun çıkarılması B) Aşar vergisinin kaldırılması C Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması D) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması E) Kapitülasyonların kaldırılması A 26.
Padişah
İran'a düzenlediği Revan Seferi'nden bir yıl
sonra Bağdat Seferi'ne çıkmış, Bağdat Kalesi'ni almış ve
ile Antlaşması'nı imzalamıştır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin
hangisinde verilenler getirilmelidir?
Padişah
A)
IV. Murat
B)
I. Ahmet
C)
IV. Murat
D) II. Osman
E) III. Mehmet
Devlet
Akkoyunlular
Safeviler
Safeviler
Memlükler
Memlükler
Antlaşma
Serav
Kasr-ı Şirin
Kasr-ı Şirin
Hotin
Nasuh Paşa
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
Padişah İran'a düzenlediği Revan Seferi'nden bir yıl sonra Bağdat Seferi'ne çıkmış, Bağdat Kalesi'ni almış ve ile Antlaşması'nı imzalamıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Padişah A) IV. Murat B) I. Ahmet C) IV. Murat D) II. Osman E) III. Mehmet Devlet Akkoyunlular Safeviler Safeviler Memlükler Memlükler Antlaşma Serav Kasr-ı Şirin Kasr-ı Şirin Hotin Nasuh Paşa
1.
21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.
Kanuna göre alınacak soyadları Türkçe olacak, ahla-
ka aykırı olmayacak ve sosyal eşitsizlik yaratacak vur-
gular içermeyecekti. Aynı yıl çıkarılan bir kanunla da
ağa, hacı, hafız, hoca, molla, bey, beyefendi, hanım,
hanımefendi, paşa, hazretleri gibi unvanların resmî kul-
lanımı yasaklanmıştır.
Buna göre yapılan bu düzenlemelerin;
I. eşitlikçi toplum düzeninin oluşturulması,
II. resmi işlerde kolaylık sağlanması,
Hazınlıkların Türk vatandaşı olması
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu-
labilir?
AYalnız
D) I ve IIL
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Ove II
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
1. 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Kanuna göre alınacak soyadları Türkçe olacak, ahla- ka aykırı olmayacak ve sosyal eşitsizlik yaratacak vur- gular içermeyecekti. Aynı yıl çıkarılan bir kanunla da ağa, hacı, hafız, hoca, molla, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa, hazretleri gibi unvanların resmî kul- lanımı yasaklanmıştır. Buna göre yapılan bu düzenlemelerin; I. eşitlikçi toplum düzeninin oluşturulması, II. resmi işlerde kolaylık sağlanması, Hazınlıkların Türk vatandaşı olması amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunu- labilir? AYalnız D) I ve IIL B) Yalnız II E) I, II ve III C) Ove II
9. Tanım: Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışla-
rını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer, zaman, şahıs belirterek
sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif
olarak açıklayan bilim dalına tarih denir.
Durum: Yeni Türk Devleti, laik anlayışı ülkede yaygınlaştır-
mak amacıyla tekke ve türbeleri kapatmıştır.
Yukarıdaki durumda, tanımın hangi ögesi vurgulan-
maktadır?
A) Insan ilişkileri
C) Sebep-sonuç
B) Zaman kavramı
D) Belgeler
12. Tarih
X 1.0
VT.
C
V. C
duru
nula
A) Y
E) Yer
Lomaç - sonuç olmaz mı?
BM
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
9. Tanım: Geçmişte yaşamış insan topluluklarının yaşayışla- rını, birbirleri ile olan ilişkilerini yer, zaman, şahıs belirterek sebep-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif olarak açıklayan bilim dalına tarih denir. Durum: Yeni Türk Devleti, laik anlayışı ülkede yaygınlaştır- mak amacıyla tekke ve türbeleri kapatmıştır. Yukarıdaki durumda, tanımın hangi ögesi vurgulan- maktadır? A) Insan ilişkileri C) Sebep-sonuç B) Zaman kavramı D) Belgeler 12. Tarih X 1.0 VT. C V. C duru nula A) Y E) Yer Lomaç - sonuç olmaz mı? BM
2.
Abbasi halifesi Kaimbiemrillah, halifeliği Şii
Büveyhoğulları baskısından kurtaran Büyük
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey adına hutbe okutmuş,
onu "Şark ve Garpin Sultanı" ilan etmiştir. Halife
tarafından ilan edilen fermanda Tuğrul Bey, bütün
Müslümanların yüksek hükümdarı unvanı ile
anılmıştır. Böylece halifenin resmi onayı ile İslam
aleminin lideri olan Tuğrul Bey, aynı zamanda bütün
yeryüzünün dünyevi hükümdarı konumuna gelmiştir.
İslam dünyasında yaşanan bu değişim
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Abbasi hanedanlığının ortadan kalkmasıyla
B) Halifeliğin Türklere geçmesiyle
C) İslam egemenliğinin genişlemesiyle
D) Mezhep birliğinin sağlanmasıyla
E) Dini ve siyasi yetkilerin ayrılmasıyla
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
2. Abbasi halifesi Kaimbiemrillah, halifeliği Şii Büveyhoğulları baskısından kurtaran Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey adına hutbe okutmuş, onu "Şark ve Garpin Sultanı" ilan etmiştir. Halife tarafından ilan edilen fermanda Tuğrul Bey, bütün Müslümanların yüksek hükümdarı unvanı ile anılmıştır. Böylece halifenin resmi onayı ile İslam aleminin lideri olan Tuğrul Bey, aynı zamanda bütün yeryüzünün dünyevi hükümdarı konumuna gelmiştir. İslam dünyasında yaşanan bu değişim aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Abbasi hanedanlığının ortadan kalkmasıyla B) Halifeliğin Türklere geçmesiyle C) İslam egemenliğinin genişlemesiyle D) Mezhep birliğinin sağlanmasıyla E) Dini ve siyasi yetkilerin ayrılmasıyla
rak da ad-
hangisi-
DE
21. Aşağıdaki yenileşme hareketlerinden
nin kendi alanında uygulama birliği sağlad
savunulamaz?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması
B) Beynelmilel rakamların kullanılması
C) Miladi takvimin kabul edilmesi
D) Beynelmilel saat uygulaması
E) Metrik sistemin kullanılması
DENEME-2
22. Milli Mücadele'ni
mel ilke aşağıd
BCDE
A) Cumhuriye
B) Devletçik
Milliyet
D) Halks
E) Ink
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
rak da ad- hangisi- DE 21. Aşağıdaki yenileşme hareketlerinden nin kendi alanında uygulama birliği sağlad savunulamaz? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanması B) Beynelmilel rakamların kullanılması C) Miladi takvimin kabul edilmesi D) Beynelmilel saat uygulaması E) Metrik sistemin kullanılması DENEME-2 22. Milli Mücadele'ni mel ilke aşağıd BCDE A) Cumhuriye B) Devletçik Milliyet D) Halks E) Ink
2. Cevap
1.
Medeni Kanun çalışmaları için Türkiye'ye gelip
yardımcı olan İsviçreli Profesör Hans Leeman, (Li-
min) Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler
konusunda yazdığı makalesinde Türk kadınının
kazandığı hakların önemine değinmiştir.
Buna göre Hans Leeman'ın makalesinde Türk
Medeni Kanunu'nun kadınlara aşağıdaki alan-
ların hangisinde bir hak kazandırdığından bah-
setmesi beklenmez?
A) Aile yapısı
BSiyasi hayat
C) Toplumsal alan
D) Ekonomik bayat
E) Mahkeme
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
2. Cevap 1. Medeni Kanun çalışmaları için Türkiye'ye gelip yardımcı olan İsviçreli Profesör Hans Leeman, (Li- min) Türk Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler konusunda yazdığı makalesinde Türk kadınının kazandığı hakların önemine değinmiştir. Buna göre Hans Leeman'ın makalesinde Türk Medeni Kanunu'nun kadınlara aşağıdaki alan- ların hangisinde bir hak kazandırdığından bah- setmesi beklenmez? A) Aile yapısı BSiyasi hayat C) Toplumsal alan D) Ekonomik bayat E) Mahkeme
5.
T.C.
O.
NEFUR HOVIYET CÜZDANI
Ilanins
Al Sham
Ums
Selanik
1841
Atatürk'ün nüfus cüzdanına bakıldığında Yeni Türk
Devleti'nin aşağıdaki inkılaplardan hangisini ger-
çekleştirdiği söylenemez?
A) Saltanatın kaldırılmasını
B) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesini
C) Miladi takvime geçilmesini
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını
LE) Uluslararası rakamlanın benimsenmesini
7.
8.
te
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. T.C. O. NEFUR HOVIYET CÜZDANI Ilanins Al Sham Ums Selanik 1841 Atatürk'ün nüfus cüzdanına bakıldığında Yeni Türk Devleti'nin aşağıdaki inkılaplardan hangisini ger- çekleştirdiği söylenemez? A) Saltanatın kaldırılmasını B) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesini C) Miladi takvime geçilmesini Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını LE) Uluslararası rakamlanın benimsenmesini 7. 8. te
5.
T. C
O
NÜFUS BÜVİYET CÜZDANI
€
993.815. & B.
Ataturk
Kemal
Almiss
Xübeyde
Sellinih
1881
Atatürk'ün Nüfus Cüzdanı
Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk'ün
nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Türk Medeni Kanunu'nun yürürlükte olduğuna
B) Miladi takvimin uygulamaya konulduğuna
C) Latin harfli yeni Türk alfabesinin kabul edildiğine
D) Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiğine P
E) Cumhuriyet'in ilan edildiğine
P
(2016-YGS)
NU
NU
N
NO
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
5. T. C O NÜFUS BÜVİYET CÜZDANI € 993.815. & B. Ataturk Kemal Almiss Xübeyde Sellinih 1881 Atatürk'ün Nüfus Cüzdanı Atatürk inkılaplarını göz önünde bulundurarak Atatürk'ün nüfus cüzdanı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangi- sine ulaşılamaz? A) Türk Medeni Kanunu'nun yürürlükte olduğuna B) Miladi takvimin uygulamaya konulduğuna C) Latin harfli yeni Türk alfabesinin kabul edildiğine D) Soyadı Kanunu'nun yürürlüğe girdiğine P E) Cumhuriyet'in ilan edildiğine P (2016-YGS) NU NU N NO
Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi
ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde
de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek
doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun
toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve
kuvvetine dayanarak, millî egemenliğin uygulan-
masını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli
olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp
başarması tercih olunmalıdır." demiştir.
Atatürk'ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden
hangisinin gerekçesini vurguladığı savunula-
bilir?
A) Laiklik
C) Devletçilik
B) Cumhuriyetçilik
D) Halkçılık
E) Milliyetçilik
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
Atatürk, "Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak, millî egemenliğin uygulan- masını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır." demiştir. Atatürk'ün, bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekçesini vurguladığı savunula- bilir? A) Laiklik C) Devletçilik B) Cumhuriyetçilik D) Halkçılık E) Milliyetçilik
Mustafa Kemal Nutuk'ta: "...Efendiler, olaylar ve olup
bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası'nın programi en hain kafaların eseridir.
Bu parti, memlekette suikastçıların, gericilerin sığınağı ve
mümitlerinin dayanağı oldu. Dış düşmanların, körpe Türkiye
Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedef alan planların kolaylıkla
uygulanmasına yardım etmeye çalıştı..." ifadelerini
kullanmıştır.
ysinő
5.
no Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün, Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilendirdiği gelişme
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
69
Kuvayı İnzibatiye Ayaklanması
A)
B) Bozkurt - Lotus Olayı
C) Menemen Ayaklanması
up uputio furod
D) Alip Galip Olayı
unsved
u sved neloex
E) Şeyh Sait Ayaklanması
h
iz niguilman leignari nabre
vid grey medem nahev ligi oll (abie biebnissü
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
Mustafa Kemal Nutuk'ta: "...Efendiler, olaylar ve olup bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın programi en hain kafaların eseridir. Bu parti, memlekette suikastçıların, gericilerin sığınağı ve mümitlerinin dayanağı oldu. Dış düşmanların, körpe Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedef alan planların kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı..." ifadelerini kullanmıştır. ysinő 5. no Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilendirdiği gelişme aşağıdakilerden hangisi olabilir? 69 Kuvayı İnzibatiye Ayaklanması A) B) Bozkurt - Lotus Olayı C) Menemen Ayaklanması up uputio furod D) Alip Galip Olayı unsved u sved neloex E) Şeyh Sait Ayaklanması h iz niguilman leignari nabre vid grey medem nahev ligi oll (abie biebnissü
7. Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun
uygulamalarından biri değildir?
A) Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis edil-
mesi
B) Bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim sağlan-
ması
Millî tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye İş
Bankasının kurulması
D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi
E) Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunluluğu-
hun getirilmesi
(2011-KPSS)
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
7. Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun uygulamalarından biri değildir? A) Çeşitli sanayi kuruluşlarına devlet arazisi tahsis edil- mesi B) Bazı işletmelere taşıma hizmetlerinde indirim sağlan- ması Millî tasarruf ve mevduatın artması için Türkiye İş Bankasının kurulması D) Vergilerde muafiyetler getirilmesi E) Devlet daireleri için yerli ürün kullanma zorunluluğu- hun getirilmesi (2011-KPSS)
TYT | SOSYAL BİLİMLER TESTİ
Zeycan öğretmen tahtaya Mustafa Kemal Atatürk'ün
"İki türlü eğitim, bir memlekette iki türlü insan yetiştirir"
sözünü yazmış ve öğrencilere bu durumu önlemek için
öncelikle hangi yeniliğin yapıldığını sormuştur.
5.
Buna göre Zeycan öğretmenin sorusuna öğrencilerin
verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?
Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabulü
BY Türk Tarih Kurumunun kurulması
Millet Mekteplerinin açılması
D) Türk Dil Kurumunun kurulması
E Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması
7.
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
TYT | SOSYAL BİLİMLER TESTİ Zeycan öğretmen tahtaya Mustafa Kemal Atatürk'ün "İki türlü eğitim, bir memlekette iki türlü insan yetiştirir" sözünü yazmış ve öğrencilere bu durumu önlemek için öncelikle hangi yeniliğin yapıldığını sormuştur. 5. Buna göre Zeycan öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur? Tevhid-i Tedrisat Yasası'nın kabulü BY Türk Tarih Kurumunun kurulması Millet Mekteplerinin açılması D) Türk Dil Kurumunun kurulması E Tekalif-i Milliye Emirleri'nin yayımlanması 7.
9
8. 1. Şapkanın kabul edilmesi 1925
II. Laikliğin kabul edilmesi.
Kadınlara siyasal haklar tanınması 1910
IV. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat
Kanunu)
1924)
V. Medeni Kanun'un kabul edilmesi 1926
sicII.
Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren yukarıda-
ki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden
hangisidir?
A) V-III-I-II-IV
C) III-V-I-IV-II
Medeni K
B) II-III-IV-V-I
D) IV-I-V-II-III
E) I-IV-III-II-V
/benimhocam
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
9 8. 1. Şapkanın kabul edilmesi 1925 II. Laikliğin kabul edilmesi. Kadınlara siyasal haklar tanınması 1910 IV. Öğretimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) 1924) V. Medeni Kanun'un kabul edilmesi 1926 sicII. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren yukarıda- ki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? A) V-III-I-II-IV C) III-V-I-IV-II Medeni K B) II-III-IV-V-I D) IV-I-V-II-III E) I-IV-III-II-V /benimhocam
2.
Aşağıda Atatürk'ün sözleri ve bu sözlere dayanarak ulaşı-
labilecek Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) "Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet
ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir." - Halkçılık
B) "Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini ka-
bul ediyoruz." - İnkılapçılık
"Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve an-
cak TBMM'dir." - Cumhuriyetçilik
LD "Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsam-
li uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek,
Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur."
- Milliyetçilik
E Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine
uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz." - La-
iklik
(2013-LYS)
YAYIN
Tarih
Cumhuriyet Dönemi İnkılapları
2. Aşağıda Atatürk'ün sözleri ve bu sözlere dayanarak ulaşı- labilecek Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) "Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir." - Halkçılık B) "Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini ka- bul ediyoruz." - İnkılapçılık "Milletin saltanat ve hâkimiyet makamı yalnız ve an- cak TBMM'dir." - Cumhuriyetçilik LD "Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsam- li uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur." - Milliyetçilik E Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz." - La- iklik (2013-LYS) YAYIN