Soru:

DISPONSERİSİ 27. Emevi Devleti'nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Kerbela Olayı'nın yaşanması B) Meva

DISPONSERİSİ
27. Emevi Devleti'nin yıkılmasında aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) Kerbela Olayı'nın yaşanması
B) Mevali politikasının uygulanması
C) Devletin halk desteğini kaybetmesi
D) Haricilerin Emevi sarayını basması
E) Abbasilerin eşitlik düşüncesiyle ayaklanması

DISPONSERİSİ 27. Emevi Devleti'nin yıkılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? A) Kerbela Olayı'nın yaşanması B) Mevali politikasının uygulanması C) Devletin halk desteğini kaybetmesi D) Haricilerin Emevi sarayını basması E) Abbasilerin eşitlik düşüncesiyle ayaklanması