Soru:

dk o LP123OSDEPT OOS ya- 3. Ağustos 1909'da Kanuniesasi'de yapılan değişikliklerle; 1. Bakanlar Kurulu padişaha değil Mebuslar M

dk
o
LP123OSDEPT OOS
ya-
3.
Ağustos 1909'da Kanuniesasi'de yapılan değişikliklerle;
1. Bakanlar Kurulu padişaha değil Mebuslar Meclisi-
ne karşı sorumludur.
II. Padişah, veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden
Mecliste kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorun-
dadır.
III. Padişah, Bakanlar Kurulunun yanlızca başkanını
seçmekle yükümlüdür.
maddeleri kabul edilmiştir.
Bu maddelerden hangileri ile padişahın yürütme yet-
kisi kısıtlanarak, millet idaresi yönetimde etkili ol-
maya başlamıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D)
DI ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
30

dk o LP123OSDEPT OOS ya- 3. Ağustos 1909'da Kanuniesasi'de yapılan değişikliklerle; 1. Bakanlar Kurulu padişaha değil Mebuslar Meclisi- ne karşı sorumludur. II. Padişah, veto ettiği bir yasa tasarısı değişmeden Mecliste kabul edilirse bu tasarıyı onaylamak zorun- dadır. III. Padişah, Bakanlar Kurulunun yanlızca başkanını seçmekle yükümlüdür. maddeleri kabul edilmiştir. Bu maddelerden hangileri ile padişahın yürütme yet- kisi kısıtlanarak, millet idaresi yönetimde etkili ol- maya başlamıştır? A) Yalnız B) Yalnız II D) DI ve III C) I ve III E) I, II ve III 30