Soru:

Domsme - 3 25. I. Truman Doktrini II. Marshall Planı III. Balfour Deklarasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir- liği'nin komü

Domsme - 3
25. I.
Truman Doktrini
II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir-
liği'nin komünist partiler aracılığıyla
Doğu Avrupa'da egemenlik kurması
üzerine, Amerika Birleşik Devletleri
yukarıdakilerden hangilerini uygula-
maya koymuştur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
indan sonra Amerika

Domsme - 3 25. I. Truman Doktrini II. Marshall Planı III. Balfour Deklarasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir- liği'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygula- maya koymuştur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III indan sonra Amerika